Preses relīze

Jūlijā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 3,5 % mazāks nekā pirms gada

2020. gada jūlijā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,38 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 3,5 % mazāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība samazinājās par 0,3 %, bet importa vērtība par 5,9 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Jūlijā Latvija eksportēja preces 1,05 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,33 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2019. gada jūliju ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties no 42,7 % līdz 44,1 %.

Šī gada septiņos mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 15,31 miljardu eiro – par 1,21 miljardu eiro jeb 7,3 % mazāk nekā 2019. gada atbilstošajā periodā. Eksporta vērtība veidoja 7,1 miljardu eiro (samazinājums par 233,9 milj. eiro jeb 3,2 %), bet importa – 8,21 miljardu eiro (samazinājums par 979,9 milj. eiro jeb 10,7 %).

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem 2020. gada jūlijā salīdzinājumā ar 2019. gada jūliju eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 1,3 % un importa par 4,6 % mazāka, savukārt, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība palielinājās par 4,4 % un importa vērtība – par 7,1 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2020. gada jūlijā, salīdzinot ar 2019. gada jūliju:

Svarīgākās izmaiņas importā 2020. gada jūlijā, salīdzinot ar 2019. gada jūliju:

Jūlijā svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (18,6 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (13,4 %), Vācija (7 %) un Zviedrija (5,2 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,8 % no importa kopapjoma), Vācija (11 %), Polija (10 %) un Igaunija (8,9 %). Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā jūlijā veidoja 8,5 %, bet importā – 7,5 %.

2020. gada jūlijā Eiropas Savienības valstu īpatsvars salīdzinājumā ar 2019. gada jūliju kopējā eksporta vērtībā palielinājās par 1,3 procentpunktiem, savukārt kopējā importa vērtībā samazinājās par 1,3 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā samazinājās par 0,6 procentpunktiem, bet importā – par 0,5 procentpunktiem.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2020. gada jūlijā
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2019. g. jūliju

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2019. g. jūliju

Pavisam

1 049,8

100 

-0,3

1 329,7

100 

-5,9

Eiropas Savienības valstis*

720,1

68,6

1,7

999,4

75,2

-7,5

eirozonas valstis

560,5

53,4

2,8

750,2

56,4

-10,1

NVS valstis

134,1

12,8

-5,3

145,3

10,9

-10,0

pārējās valstis

195,6

18,6

-3,8

185,0

13,9

8,3

*Apvienotā Karaliste nav iekļauta Eiropas Savienības sastāvā.

2020. gada jūlijā Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar 122 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 48 valstīm.

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance
(preču eksporta un importa vērtības starpība, miljonos eiro)

eksporta partneri

Elektroierīču un elektroiekārtu eksporta kāpumu 2020. gada jūlijā salīdzinājumā ar 2019. gada jūliju visvairāk ietekmēja elektriskai kontrolei vai elektrības sadalei paredzēto pulšu, paneļu, konsoļu, stendu un korpusu eksporta pieaugums par 5,2 milj. eiro jeb 2,9 reizes. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu eksports samazinājās, sarūkot elektroenerģijas eksportam par 10,1 milj. eiro jeb 58,8 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2020. gada jūlijā
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2019. g. jūliju

2020. g. jūniju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

  1 049 762

100

-0,3

7,3

-1,1

koks un tā izstrādājumi, kokogle

     184 301

17,6

4,4

12,0

5,3

elektroierīces un elektroiekārtas

     147 694

14,1

23,0

14,0

22,0

mehānismi un mehāniskās ierīces

        71 795

6,8

0,2

15,8

10,2

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

        50 837

4,8

-15,3

10,2

1,6

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

        39 732

3,8

-26,7

11,2

-24,0

dzelzs un tērauda izstrādājumi

        38 301

3,6

1,7

9,0

3,0

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

        35 804

3,4

-28,4

-5,8

-14,2

dzelzs un tērauds

        35 248

3,4

-27,1

22,9

9,9

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

        33 578

3,2

11,6

7,4

-0,4

farmācijas produkti

        31 863

3,0

-16,4

-29,6

-19,3

Farmācijas produktu importa kāpumu 2020. gada jūlijā salīdzinājumā ar 2019. gada jūliju ietekmēja imūnpreparātu importa pieaugums par 3,2 milj. eiro jeb 2 reizes. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dīzeļdegvielas importa kritums par 30 milj. eiro jeb 41,7 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2020. gada jūlijā
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2019. g. jūliju

2020. g. jūniju

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

      1 329 687

100

-5,9

14,8

6,3

elektroierīces un elektroiekārtas

         167 193

12,6

15,0

9,3

15,2

mehānismi un mehāniskās ierīces

         125 521

9,4

-11,6

8,7

2,9

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

           99 741

7,5

-40,3

29,5

2,7

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

           95 527

7,2

-24,9

19,2

1,6

plastmasas un to izstrādājumi

           58 575

4,4

-3,3

8,6

11,1

farmācijas produkti

           56 427

4,2

16,5

17,8

6,7

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

           56 311

4,2

-0,6

31,1

22,1

dzelzs un tērauds

           56 152

4,2

13,6

48,5

30,6

koks un tā izstrādājumi, kokogle

           47 712

3,6

14,1

-0,4

5,5

dzelzs un tērauda izstrādājumi

           37 847

2,8

-0,7

33,5

20,1

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama Centrālās statistikas pārvaldes datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Ieva Jansone
Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
E-pasts:
Ieva.Jansone@csb.gov.lv
Tālr.: 67366721

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi