Preses relīze

Preču eksports pieaug, bet imports samazinās

2014. gada pirmajos deviņos mēnešos preču eksporta apjoms faktiskajās cenās salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn palielinājies par 144,1 milj. eiro jeb 2,0%, bet importa apjoms samazinājies par 103,2 milj. eiro jeb 1,1%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati.

Šā gada pirmajos deviņos mēnešos Latvija eksportējusi preces 7,5 miljardu eiro apmērā, bet importējusi par 9,3 miljardiem eiro.Preču ārējās tirdzniecības bilance ir nedaudz uzlabojusies – eksporta īpatsvars kopējā ārējās tirdzniecībasapjomā sasniedzis44,6%.2013. gada deviņos mēnešos eksporta īpatsvars bija 43,8%.

Latvijas ārējā tirdzniecība ceturkšņos, faktiskajās cenās, milj. eiro

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Izslēdzot cenu izmaiņu ietekmi, šogad janvārī – septembrī eksporta apjoms salīdzināmajās cenās pieauga par 3,3%, bet importa apjoms samazinājās par 0,8%.

Eksporta izmaiņas ceturkšņos faktiskajās un salīdzināmajās cenās

% pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni% pret iepriekšējo ceturksni

 

Importa izmaiņas ceturkšņos faktiskajās un salīdzināmajās cenās

% pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni% pret iepriekšējo ceturksni
Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sagrupējot preču eksportētājus un importētājus pēc to galvenā saimnieciskās darbības veida, iespējams konstatēt, cik daudz preču ieved vai izved konkrētās nozares  uzņēmumi:

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam pēc NACE 2.red. klasifikācijas
2014. gada janvārī–septembrī, faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju galvenais saimnieciskās darbības veids

Eksports

Imports

milj. eiro

% no kopējā apjoma

milj. eiro

% no kopējā apjoma

Kopā

7 453,4

100

9 268,4

100

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 

132,9

1,8

51,4

0,6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

71,9

1,0

18,4

0,2

Apstrādes rūpniecība

2 861,8

38,4

1 298,0

14,0

Elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

7,2

0,1

265,3

2,9

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

27,8

0,4

15,9

0,2

Būvniecība

72,3

1,0

131,6

1,4

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

3 095,3

41,5

5 767,7

62,2

Transports un glabāšana

291,4

3,9

153,0

1,7

Pārējie darbības veidi; bez sadalījuma pa nozarēm

892,8

12,0

1 567,1

16,9

2014. gada deviņos mēnešos vislielāko preču apjomu – vairāk nekā divas piektdaļas no eksporta kopapjoma – izveda uzņēmumi, kuru galvenā pamatnodarbošanās ir vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība.Salīdzinājumā ar pērnā gada janvāri – septembri šo uzņēmumu eksports palielinājāspar 24,0 milj. eiro jeb  0,8%. Eksporta pieaugums bija vērojams arī būvniecības nozares uzņēmumos – par 16,3 milj. eiro jeb 29,2%.

Tajā pašā laikā otras lielākās nozares – apstrādes rūpniecības (gandrīz divas piektdaļas no eksporta kopapjoma) – uzņēmumu eksports samazinājās par 132,7 milj. eiro jeb 4,4%.

Arī importā vislielāko preču apjomu – vairāk nekā trīs piektdaļas no importa kopapjoma – ieveda uzņēmumi, kuru galvenā pamatnodarbošanās ir vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Tomēr, salīdzinot ar 2013. gada janvāri – septembri, šo uzņēmumu importēto preču apjoms samazinājās par 69,6 milj. eiro jeb 1,2%.

2014. gada deviņos mēnešos salīdzinājumā ar pērnā gada deviņiem mēnešiem kapitālpreču eksports ir pieaudzispar 2,4%, savukārt imports samazinājies par 6,1%. Šo preču īpatsvars eksportā bija 11,5%, bet importā – 12,8%. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei.

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību ceturkšņu griezumā sadalījumā pēc uzņēmumu darbības veida (NACE 2.red.) un Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācijas, 4.red. (BEC) var skatīt CSP datu bāzes "Ārējā tirdzniecība" sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

 

 

Papildu informācija:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Tālr. 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi