Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2011.gada septembrī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2011.gada septembrī bija 1 222.0 milj. latu par 2.9% jeb 34.6 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 17.0% jeb 177.3 milj. latu vairāk nekā 2010.gada septembrī.

2011.gada janvārī – septembrī ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 9 899.9 milj. latu - par 31.7% jeb 2 385.5 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 4 407.2 milj. latu – par 31.4% jeb 1 052.6 milj. latu vairāk, bet importa apjoms veidoja 5 492.7 milj. latu - par 32.0% jeb 1 332.9 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1) Dati precizēti par 2011.gada februāri, martu un jūniju.

 

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2011.g. septembrī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2010.g.

septembri

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2010.g.

septembri

Pavisam

551 980

100

+16.1

670 015

100

+17.7

-118 035

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

107 992

19.6

+11.5

107 311

16.0

+13.1

+681

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

25 424

4.6

+34.4

23 548

3.5

+27.5

+1 876

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

3 313

0.6

+55.3

9 374

1.4

+37.3

-6 061

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

4 345

0.8

+18.0

6 535

1.0

+19.9

-2 190

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

14 403

2.6

+30.3

6 980

1.0

+23.3

+7 423

Augu valsts produkti (II)

35 422

6.4

-19.2

27 311

4.1

-10.1

+8 111

 

augļi, rieksti (08)

4 312

0.8

+3.1 reizi

6 102

0.9

+11.5

-1 790

 

graudaugu kultūras (10)

12 956

2.3

-55.8

6 187

0.9

-56.8

+6 769

 

eļļas augu sēklas (12)

13 480

2.4

+37.1

7 245

1.1

+3.1 reizi

+6 235

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

44 725

8.1

+42.4

47 836

7.1

+20.0

-3 111

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

5 854

1.1

+37.9

3 036

0.5

+31.3

+2 818

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 235

0.2

-14.2

6 399

1.0

+9.9

-5 164

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

24 275

4.4

+57.0

10 936

1.6

+5.4

+13 339

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

1 731

0.3

+55.9

3 149

0.5

+53.0

-1 418

Minerālprodukti (V) 1)

46 670

8.5

+52.1

126 766

18.9

+69.6

-80 096

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

43 739

7.9

+62.4

122 326

18.3

+69.8

-78 587

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

47 274

8.6

+63.9

56 576

8.4

-2.1

-9 302

 

farmācijas produkti (30)

23 995

4.3

+66.8

24 624

3.7

-16.6

-629

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

16 561

3.0

+8.7

35 858

5.4

+6.5

-19 297

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

12 759

2.3

+8.3

25 720

3.8

+5.9

-12 961

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

91 236

16.5

+13.4

9 139

1.4

+9.1

+82 097

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

91 180

16.5

+13.5

8 996

1.3

+9.1

+82 184

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

12 567

2.3

+40.5

18 135

2.7

+17.5

-5 568

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

7 712

1.4

+54.8

16 506

2.5

+19.1

-8 794

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

4 237

0.8

+19.1

1 477

0.2

-1.1

+2 760

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

24 109

4.4

+15.1

30 276

4.5

-2.5

-6 167

 

trikotāžas drāna (60)

1 667

0.3

+28.2

1 719

0.3

+9.3

 -52

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

8 009

1.5

+33.3

6 987

1.0

-17.9

+1 022

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

7 471

1.4

+15.0

10 222

1.5

+11.8

-2 751

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

67 666

12.3

-10.6

72 441

10.8

+19.9

-4 775

 

dzelzs un tērauds (72)

32 027

5.8

-35.9

39 725

5.9

+7.5

-7 698

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

19 563

3.5

+44.9

18 356

2.7

+34.9

+1 207

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

61 917

11.2

+9.0

106 671

15.9

+7.2

-44 754

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

29 967

5.4

+17.7

54 463

8.1

+13.5

-24 496

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

31 951

5.8

+2.0

52 208

7.8

+1.3

-20 257

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

37 302

6.8

+37.1

59 136

8.8

+11.5

-21 834

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

33 733

6.1

+41.9

55 094

8.2

+64.9

-21 361

Dažādi izstrādājumi (XX)

14 123

2.6

+19.9

13 012

1.9

+8.9

+1 111

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

11 641

2.1

+23.3

7 231

1.1

+15.1

+4 410

Pārējās preces

24 563

4.4

+11.4

34 694

5.2

+21.8

-10 131

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2011.gada septembrī nozīmīgākā daļa (72.2%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 14.8%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16.6% no eksporta kopapjoma), Igaunija (14.3%), Krievija (11.0%), Vācija (8.4%) un Polija (6.3%).

2011.gada septembrī nozīmīgākā daļa (78.5%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 12.6%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (22.2% no importa kopapjoma), Vācija (12.3%), Polija (8.0%), Igaunija (7.2%) un Krievija (6.8%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi