Slaucamo govju skaits

1938. gadā rakstījām: “Pilnpiena ražošana kopš 1920. gada pieaugusi 2,5 reizes. Tas lielā mērā panākts ar to, ka neskatoties uz govslopu (liellopu) kopskaita samazināšanos pēdējos gados, slaucamo govju skaits ir pieaudzis un uzlabots to sastāvs. Neskatoties uz ārkārtīgi smagiem satricinājumiem krīzes gados, lopkopība un it sevišķi piena produktu ražošana ir ievērojami attīstījusies un Latvija šinī ziņā ieņem vienu no redzamākām vietām starp Eiropas valstīm.”

Pēckara apstākļos 1920. gadā Latvijā bija 426 tūkstoši slaucamo govju, taču 1936. gadā šis skaits jau bija divkāršojies. 2017. gadā Latvijas lauku saimniecībās bija 150 tūkstoši slaucamo govju, taču kopš tiem laikiem vidējais piena izslaukums no vienas govs ir palielinājies gandrīz 4 reizes.

Govju skaits vēsturiskie dati

Datu avots:

Latvijas statistikas atlass, XX (32. lapa un 33. lpp)

Latvijas lauksaimniecība 1928. gadā (72. lpp)

CSP datubāzes tabula "Lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāte"

CSP datubāzes tabula "Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās"

Ieteikt