No 1 000 iedzīvotājiem caurmērā pa gadu miruši

1929. gadā rakstījām: “Ir paredzams, ka ar turpmāk dzimstību skaits nepalielināsies, bet gan ātrāk vēl turpinās samazināties. Tālab modernās kulturas valstis var iedzīvotāju skaita palielināšanos galvenā kārtā sekmēt ar mirstību samazināšanos.”

Mirstības līmenis visās valstīs ir samazinājies, tomēr lielākajā daļā valstu tas nav palīdzējis izvairīties no iedzīvotāju skaita samazināšanās dabiskās kustības rezultātā (mirstība ir lielāka nekā dzimstība).

Vēsturisks grafiks - No 1000 iedzīvotājiem caurmērā pa gadu miruši

Datu avots:

Latvija starp Eiropas valstīm (32. lpp)

Eurostat datubāzes tabula "Population change - Demographic balance and crude rates at national level"

Ieteikt