Kartupeļu īpatsvars

1938. gadā rakstījām: "Kartupeļu lauku platība pirmajos pēckara gados bija stipri samazinājusies, bet jau 1923. gadā sasniedza agrākos apmērus. Kartupeļu lauku platība palielinājusies par 60%, bet kopraža gandrīz trīskāršojusies. Kartupeļu lauku platība pieauga sevišķi pēc tam, kad Latvija sāka patērēt vienīgi vietējo spirtu un it sevišķi tad, kad spirtu sāka piejaukt benzīnam. Kartupeļus kā izejvielu spirta dedzinātavās lietoja 1928.—32. gados caurmērā gadā 28.000 tonnas, bet laikā no 1933.—37. gadam 68.000 tonnas. Galvenā kārtā kartupeļu lauku platības pieaugumu pēdējos gados ietekmējusi propaganda par kartupeļu ražas pavairošanu uz lopbarības sakņaugu rēķina, jo, ievērojot pēdējo augstākas ražošanas izmaksas, izdevīgāki lopbarības vajadzībām ražot vairāk kartupeļu, kuriem ražošanas izmaksas zemākas. [...]

Latvija pieder pie ar kartupeļiem vislabāk apgādātām Eiropas valstīm. Kartupeļu raža uz iedzīvotāju ir lielāka nekā Latvijā vienīgi Polijā, Īrijā un Igaunijā. Neskatoties uz to, ka kartupeļu caurmēra raža no hektāra pie mums ir strauji augusi, tomēr tā ir ievērojami mazāka nekā Skandināvijas valstīs."

Kartupeļu stādījumi 1935. gadā aizņēma 6 % aramzemes, 2018. gadā vairs tikai 2 %, taču to ražība ir pieaugusi par 62 %. 2018. gadā kartupeļu ražība bija 191 cnt no 1 ha, bet 2016. gads bija "kartupeļu gads", kad no 1 ha ieguva 211 cnt kartupeļu.

Kartupeļu īpatsvars 1935. un 2010. gadā

 

Datu avots:

Latvijas statistikas atlass, XX (26., 30., 31. lapa)

CSP datutubāzes tabula "Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražība"

 

 

Ieteikt