Imports un eksports

Pēc valsts dibināšanas, atjaunojoties ekonomikai, eksportēto un importēto preču vērtība Latvijā nemitīgi pieauga līdz pat 1929. gadam, kad Latvija izveda preces par 273 miljoniem latu un ieveda par 362 miljoniem latu. 1930. gada ārējās tirdzniecības statistikā parādās pasaules ekonomikas krīzes jeb "lielās depresijas" sekas. 1938. gadā rakstījām: "Sākot ar 1930. gadu, zem pasaules saimniecības krīzes iespaida, Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījumu vērtība pakāpeniski samazinājās, lai 1933. gadā sasniegtu savu minimumu." 1936. gada statistika sāka uzrādīt starptautiskās preču tirdzniecības atjaunošanos Eiropā.

Vēsturiskais grafiks - Ārējā tirdzniecība 1921.–1937. gadā

 

Pēc neatkarības atjaunošanas Latvijas ārējā tirdzniecîba ar citām valstīm pamazām attīstījās. Sākot no 2003. gada,
importa un eksporta apjomi pieauga samērā strauji līdz attīstību pārtrauca globālā finanšu krīze. 2007.–2010. gada
globālā finanšu krīze bija apjomīgākā finanšu krīze kopš lielās depresijas. Tā sākās 2007.–2008. gadā ASV, bet pārauga
pasaules mērogā un skāra arī visas Eiropas valstis.

Grafiks - preču ārējā tirdzniecība 1992.-2018. gadā

 

Datu avots:

Latvijas statistikas atlass, XX (48. lapa un 46. lpp)

CSP datutubāzes tabula "Eksports un imports pa valstīm, valstu grupām un teritorijām"

 

Ieteikt