Iedzīvotāju skaits uz vienu telefona aparātu

1929. gadā rakstījām: “Telefons ar katru gadu ieņem svarīgāku vietu visās dzīves nozarēs. It sevišķi saimniecisko dzīvi tas padara nesalīdzināmi intensīvāku. Tas daudzkārt atvieto pastu un telegrāfu, kuri telefonam attīstoties pamazām zaudē daudz no sava agrākā svara, it sevišķi tuvā satiksmē. Telefons atvieto neskaitāmus braucienus un gājienus. No vienas puses telefons padara saimniecisko dzīvi intensīvāku, iznīcina attālumus, ietaupa laiku u.t.t. No otras puses plaši izkopts telefonu tīklis var rasties tikai samērā turīgā valstī, kurā saimnieciskā dzīve ir sasniegusi zināmu attīstības pakāpes augstumu.” Ap 1925. gadu Latvijā bija 75,9 iedzīvotāji uz vienu telefona aparātu. Vismazāk telefonu bija Krievijā - 648,7 iedzīvotāji uz vienu telefona aparātu, bet Dānija bija vislabāk apgādāta ar telefoniem - uz vienu telefona aparātu - 10,9 iedzīvotāji. 

Mūsdienās jebkāda tipa telefons ir pieejams 99 % mājsaimniecību, mobilais telefons – 98 %. Uz 100 mājsaimniecībām vidēji ir 202 mobilie telefoni.

Iedzīvotāju skaits uz 1 telefona aparātu

 

 

Datu avots:

Latvija starp Eiropas valstīm (142. lpp)

CSP datubāzes tabula "Mājsaimniecības lietošanā esošo kultūras un sadzīves priekšmetu skaits vidēji uz 100 mājsaimniecībām"

CSP datubāzes tabula "Mājsaimniecību nodrošinātība ar ilglietošanas precēm (%)"

 

Ieteikt