Iedzīvotāju skaits uz vienu automobili

1929. gadā rakstījām: “Automobilis pamazām ir daudzās zemēs kļuvis par galveno visizplatītāko, lētāko un ātrāko satiksmes līdzekli. Ir pilsētas uz kuru ielām vairs nav sastopami zirgi un ir valstis, kurās gandrīz katras ģimenes rīcībā ir automobilis.”

Ap 1925. gadu Latvijā uz vienu automobili bija 956 iedzīvotāji, savukārt 2017. gada beigās – 3 iedzīvotāji. Latvijas pilsētu ielās vairs nav sastopami zirgi un, balstoties uz pēdējiem pieejamajiem datiem, katrai otrajai mājsaimniecībai ir pieejams auto.

Grafiks no vēsturiskām publikācijām "Iedzīvotāju skaits uz 1 automobili"

Datu avots:

Latvija starp Eiropas valstīm (144. lpp)

CSP datubāzes tabula "Reģistrēto automobiļu skaits statistiskajos reģionos un republikas pilsētās gada beigās"

CSP datubāzes tabula "Mājsaimniecības lietošanā esošo kultūras un sadzīves priekšmetu skaits vidēji uz 100 mājsaimniecībām"

Ieteikt