Cūku skaits atsevišķos gados

1928. gadā rakstījām “Vienīgi cūku skaits ir mazliet mazāks nekā agrāk, bet arī tas nemitīgi palielinās un pēc 2–3 gadiem arī tas būs pāraudzis pirmskara skaitu. Tādā kārtā arī šinī lauksaimniecības nozarē ir izdziedētas kaŗa sistās brūces. Tas vēl lielākā mērā ir pareizi, kad ievēro, ka iedzīvotāju skaits ir pamazinājies. […] Tāpat uz 100 iedzīvotājiem laikā no 1913. līdz 1927. gadam […] cūku skaits ir palielinājies no 22 uz 29.”

1927. gadā Latvijā audzēja 535 tūkstošus cūku, visvairāk to bija  padomju gados, savukārt 2017. gadā lauku saimniecībās bija 321 tūkstotis cūku (17 cūkas uz 100 iedzīvotājiem).

Grafiks no vēsturiskām publikācijām "Cūku skaits Latvijā"

 

Datu avots:

Latvija 1918.–1928. gados (27. lpp)

CSP datubāzes tabula "Iedzīvotāju skaits, tā izmaiņas un dabiskās kustības galvenie rādītāji"

CSP datubāzes tabula "Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās"

Ieteikt