Skolēnu stūrītis

Centrālā statistikas pārvalde ir apkopojusi dažādu jomu svarīgākos datus, kuri būs noderīgi kā skolotājiem, tā skolēniem.

Tēmas ir sakārtotas atbilstoši noteiktajam 9. klases pamatizglītības mācību saturam ģeogrāfijā un prasībām tā apguvei.

CSP informatīvos materiālus atjauno vismaz reizi gadā.

Iedzīvotāju skaits un tā izvietojums    
Cilvēka mūža ilgums Prezentācija PDF
Demogrāfiskā slodze Prezentācija PDF
Dzimstības, mirstības un dabiskā pieauguma koeficienti Prezentācija PDF
Saimniecības primārais sektors    
Mežsaimniecība un mežrūpniecība Prezentācija PDF
Saimniecības sekundārais sektors    
Vide un energoresursi Prezentācija PDF
Saimniecības terciārais sektors    
Transports – pasažieru pārvadājumi Prezentācija PDF
Tūrisms Prezentācija PDF
Ārējā tirdzniecība Prezentācija PDF
Cilvēka dzīves un darbības ģeogrāfiskā vide    
Mežu resursi un teritorijas mežainums Prezentācija PDF
Nacionālie parki un rezervāti Prezentācija PDF

 

Ieteikt