Skolēnu stūrītis

Centrālā statistikas pārvalde ir apkopojusi dažādu jomu svarīgākos datus, kuri būs noderīgi kā skolotājiem, tā skolēniem.

Tēmas ir sakārtotas atbilstoši noteiktajam 9. klases pamatizglītības mācību saturam ģeogrāfijā un prasībām tā apguvei.

CSP informatīvos materiālus atjauno vismaz reizi gadā.

Iedzīvotāju skaits un tā izvietojums    
Cilvēka mūža ilgums Prezentācija PDF
Demogrāfiskā slodze Prezentācija PDF
Dzimstības, mirstības un dabiskā pieauguma koeficienti Prezentācija PDF
Dzimumstruktūra, vecumstruktūra Prezentācija PDF
Iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte Prezentācija PDF
Iedzīvotāju izvietojums – blīvums, urbanizācija Prezentācija PDF
Iedzīvotāju skaita dinamika Prezentācija PDF
Latvijas iedzīvotāju nacionālais sastāvs Prezentācija PDF
Laulības Prezentācija PDF
Migrācija Prezentācija PDF
Platība un iedzīvotāju skaits Eiropas Savienībā Prezentācija PDF
Saimniecības ģeogrāfija    
Darbspējas vecums Prezentācija PDF
Ekonomikas apjomi Eiropas Savienībā Prezentācija PDF
Iekšzemes kopprodukts un nacionālais kopienākums Prezentācija PDF
Saimniecības primārais sektors    
Augkopība Prezentācija PDF
Augļkopība un dārzeņkopība Prezentācija PDF
Mežsaimniecība un mežrūpniecība Prezentācija PDF
Lauksaimniecība un lauku saimniecības Prezentācija PDF
Lopkopība Prezentācija PDF
Zivsaimniecība Prezentācija PDF
Saimniecības sekundārais sektors    
Būvniecība Prezentācija PDF
Vide un energoresursi Prezentācija PDF
Saimniecības terciārais sektors    
Ārējā tirdzniecība Prezentācija PDF
Izglītība Prezentācija PDF
Transports – kravu pārvadājumi Prezentācija PDF
Transports – pasažieru pārvadājumi Prezentācija PDF
Tūrisms Prezentācija PDF
Cilvēka dzīves un darbības ģeogrāfiskā vide    
Mežu resursi un teritorijas mežainums Prezentācija PDF
Nacionālie parki un rezervāti Prezentācija PDF
Klimats Prezentācija PDF

 

Ieteikt