Rūpniecības produktu kodu saraksts 2016

Klasificēšanas objekts

Rūpniecības produkcijas apjoms naturālā un vērtības izteiksmē.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt vienotu informācijas kodēšanu par rūpniecisko ražošanu valstī.

Lietošanas joma

Statistikas datu par rūpniecisko ražošanu savākšana un apkopošana.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Tiek veikta katru gadu.

Izstrādātājs
Centrālā statistikas pārvalde
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Koda garums 10 zīmes
Līmeņu skaits
4
Līmeņu apraksts

1. līmenis –   243 klases
2. līmenis – 1500 apakškategorijas
3. līmenis –  3800 produkti un rūpnieciski pakalpojumi
4. līmenis – 3970 * papildināts ar rūpniecības produktu nacionāliem kodiem

 
Hierarhijas apraksts

Rūpniecības produktu nacionālie kodi ir apvienoti ar ES Rūpniecības produkcijas klasifikācijas kodiem vienā sarakstā, kuram ir papildu 4. līmenis (koda 9. un 10. zīme), pie tam papildu pozīcijas tiek veidotas kā PRODCOM List satura precīzs sadalījums. 

Kontaktinformācija


Laila Ekharde
Centrālās statistikas pārvaldes
Uzņēmumu statistikas departamenta
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļas vecākā referente
67366952
Laila.Ekharde@csb.gov.lv

Papildinformācija

PRODCOM List 2016 adaptācija