Muitas procedūru klasifikators

Klasificēšanas objekts

Muitas procedūras.

Ieviešanas mērķis

Muitas deklarāciju aizpildīšanas atbilstība ES standartiem.

Lietošanas joma
  • muitas statistikas apkopošana procedūru sadalījumā;
  • muitas procedūru izmantošanas unificēšana praktiskajā muitas darbā.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Eiropas Komisija
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 2 zīmes
Līmeņu skaits
2
Līmeņu apraksts

1. līmenis –  9 sekcijas
2. līmenis – 26 apakšsekcijas

Kontaktinformācija

Irēna Knoka
Valsts ieņēmumu dienesta
Muitas pārvaldes
Muitošanas metodikas daļas vadītāja 
67120804
Irena.Knoka@vid.gov.lv