Izglītības un mācību nozaru klasifikācija

Classification of fields of education and training

Klasificēšanas objekts

Izglītības programmas. 

Ieviešanas mērķis

Precizēt un detalizēt Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED), nosakot mācību nozares, kurās tiek realizētas izglītības programmas. 

Lietošanas joma
  • izglītības statistika;
  • izglītības programmu reģistrs;
  • pieaugušo izglītība
Izstrādātājs
Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO)
Kodēšanas sistēma
Hierarhiskā
Koda garums 4 zīmes
Līmeņu skaits
3
Līmeņu apraksts

1. līmenis – 11 plašas izglītības tematiskās grupas
2. līmenis – 29 šauras izglītības tematiskās jomas
3. līmenis – ~80 detalizētas izglītības programmu grupas

Kontaktinformācija

Dainis Papāns
Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta juriskonsults
67047838 
Dainis.Papans@izm.gov.lv