Institucionālo sektoru klasifikācija (nacionālā)

Centrālā statistikas pārvalde vērš uzmanību uz to, ka 2019. gada 15. oktobrī publicētajā Institucionālo sektoru klasifikācijas vienību sarakstā no jauna iekļautās vienības visām institūcijām (tai skaitā privāttiesību subjektiem), kas veic ar tām darījumus, atbilstoši jāklasificē un jāuzrāda pārskatos, atskaitēs u. tml. dokumentos, sākot ar 2020. gada 1. janvāri. Skatīt izmaiņas