Veselības kontu sistēma: Veselības aprūpes funkcionālā klasifikācija

System of Health Accounts: Classification of Health Care Functions

Klasificēšanas objekts

Veselības aprūpes pakalpojumi.

Ieviešanas mērķis

Nodrošināt starptautiski salīdzināmu statistiku par veselības aprūpes pakalpojumiem.

Lietošanas joma
  • sociālās statistikas un veselības aprūpes statistikas apkopošana;
  • veselības kontu sistēmas izveidošana.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Koda garums 5 zīmes
Līmeņu skaits
3
Līmeņu apraksts

1. līmenis –   8 pozīcijas
2. līmenis – 25 pozīcijas
3. līmenis – 14 pozīcijas

Hierarhijas apraksts

Veselības aprūpes funkcionālās klasifikācijas kodu saraksts ir papildināts ar sadaļu, kas ietver arī ar veselības aprūpi netieši saistīto pakalpojumu kodus vai pakalpojumu, kuru mērķis nav cilvēka veselība, bet gan ar veselību saistītas aktivitātes, kodus (piemēram, ilgstoša sociālā aprūpe, tradicionālās vai alternatīvās medicīnas pakalpojumi,  ģimenes plānošanas un konsultēšanas pakalpojumi u.c. 

Kontaktinformācija


Dace Krievkalne
Centrālās statistikas pārvaldes
Sociālās statistikas departamenta
Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļas vecākā referente
67366691
Dace.Krievkalne@csb.gov.lv