Darījumu un citu plūsmu klasifikācija

Classification of transactions and other flows

Klasificēšanas objekts

Darījumi un citas plūsmas.

Ieviešanas mērķis

Izveidot harmonizētu darījumu un citu plūsmu klasifikāciju, ar kuras palīdzību iegūt salīdzināmu statistiku ar citām valstīm.

Lietošanas joma

Finanšu darījumu uzskaite.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Koda garums 5 zīmes
Līmeņu skaits
5
Līmeņu apraksts

1. līmenis –  5 darījuma veidi
2. līmenis – 35 grupas
3. līmenis – 72 apakšgrupas
4. līmenis – 42 klases
5. līmenis – 23 apakšklases

Kontaktinformācija

Liene Rimonte
Centrālās statistikas pārvaldes
Makroekonomiskās statistikas departamenta
Valsts finanšu daļas vadītāja vietniece
67366787
Liene.Rimonte@csb.gov.lv