Individuālā patēriņa veidu klasifikācija

Classification of Individual Consumption According to Purpose

Klasificēšanas objekts

Individuālā galapatēriņa veids.

Ieviešanas mērķis

Mājsaimniecību individuālā patēriņa izdevumu atspoguļošana.

Lietošanas joma
  • mājsaimniecību galapatēriņa aprēķināšana nacionālo kontu vajadzībām;
  • mājsaimniecību individuālo patēriņa izdevumu veidu klasificēšana Mājsaimniecību budžetu apsekojumā;
  • patēriņa cenu indeksa aprēķinu standartizēšana un starptautisko salīdzinājumu nodrošināšana.
Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

2018.gadā tiek plānots veikt klasifikācijas pārskatīšanu (papildinformācija ir pieejama ANO Statistikas nodaļas tīmekļa vietnē).

Izstrādātājs
Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas nodaļa
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Koda garums 4 zīmes
Līmeņu skaits
3
Līmeņu apraksts

1, līmenis –  14 nodaļas
2. līmenis –  58 grupas 
3. līmenis – 157 klases

Kontaktinformācija

 

Lidija Spārīte
Centrālās statistikas pārvaldes
Sociālās statistikas departamenta
Sociālās statistikas metodoloģijas daļas vecākā metodikas eksperte
67366998
Lidija.Sparite@csb.gov.lv

Nataļja Dubkova
Centrālās statistikas pārvaldes
Cenu statistikas departamenta
Patēriņa cenu indeksu daļas vadītāja
67366644
Natalja.Dubkova@csb.gov.lv