Ārējās tirdzniecības statistiskā klasifikācija pa plašām ekonomiskām kategorijām, 5. redakcija