Balansposteņu klasifikācija

Classification of balancing items

Klasificēšanas objekts

Kontu uzskaites līdzsvarošanas mehānismi.

Ieviešanas mērķis

Izveidot harmonizētu balansposteņu klasifikāciju, ar kuras palīdzību iegūt salīdzināmu statistiku ar citām valstīm.

Lietošanas joma

Nacionālo kontu sistēma.

Plānotā aktualizēšana vai pārskatīšana

Netiek plānota.

Izstrādātājs
Eiropas Savienības statistikas birojs (Eurostat)
Kodēšanas sistēma
Decimāli hierarhiskā
Koda garums 5 zīmes
Līmeņu skaits
3
Līmeņu apraksts

1. līmenis – 14 posteņi
2. līmenis –   3 apakšposteņi
3. līmenis –   2 pozīcijas

Kontaktinformācija

Liene Rimonte
Centrālās statistikas pārvaldes
Makroekonomiskās statistikas departamenta
Valsts finanšu daļas vadītāja vietniece
67366787
Liene.Rimonte@csb.gov.lv