Kartes un telpiskie dati

Doties uz
Teritoriālo vienību robežas
Režģa pārklājums
Blīvi apdzīvotu teritoriju robežas (eksperimentālā statistika)
Tematiskās kartes

 

Teritoriālo vienību robežas

Teritoriālo vienību robežas shapefile formātā, ģeneralizētas no Valsts zemes dienesta publicētajiem datiem atbilstoši situācijai gada sākumā. Dati un kartes par attiecīgo gadu publicētas, ja notikušas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators – ATVK.

  Shapefile datnes Shapefile datņu skaidrojums Karte
1:1 200 000 (atbilst A3 formātam) 1:1 700 000 (atbilst A4 formātam)

1:2 400 000 (atbilst A5 formātam)

Teritoriālās vienības Administratīvās teritorijas
2018

ZIP *

ZIP *

ZIP *

PDF PNG  
2017

ZIP *

ZIP *

ZIP *

PDF PNG  
2016

ZIP *

ZIP *

ZIP *

PDF PNG PNG
2014

ZIP *

ZIP *

ZIP *

PDF PNG  
2013

ZIP *

ZIP *

ZIP *

PDF PNG PNG
2012

ZIP *

ZIP *

ZIP *

PDF PNG PNG
2011

ZIP *

ZIP *

ZIP *

PDF PNG PNG
2010

ZIP *

ZIP *

ZIP *

PDF PNG PNG

* Šobrīd shapefile datnes nav pieejamas, jo CSP pēc Valsts zemes dienesta atkārtota brīdinājuma saņemšanas 2019. gada 13. februārī pārtrauca publicēt savā tīmekļa vietnē un Latvijas Atvērto datu portālā ģeotelpiskās datu kopas, kas pieļauj ciemu, pagastu, pilsētu, novadu robežu datu lejupielādi SHP formātā.

VZD pretenzija: "VZD pieprasa nekavējoties pārtraukt šādu datu kopu publicēšanu, kuri nav CSP dati un nav saņemta datu turētāju atļauja."

Ģeorefencētas statistikas (dati par ciemiem, pagastiem, pilsētām, novadiem) izmantošana ir ierobežota, ja nav zināmas teritoriju robežas, tāpēc CSP atkal publicēs šīs datnes, kad tiks panākta attiecīga vienošanās ar VZD.

Lai iegūtu administratīvo teritoriju un statistisko reģionu robežas, ĢIS programmatūrā veicama ģeometriju apvienošana pēc kopējām atribūtu vērtībām (lauka L0_code administratīvajām teritorijām, NUTS3_code – statistiskajiem reģioniem).

 

Režģa pārklājums

1×1 km režģa pārklājums Latvijas teritorijai.
Shapefile

100×100 m režģa pārklājums pilsētām un blīvi apdzīvotām teritorijām.
Shapefile

100×100 m režģa pārklājums republikas pilsētām.
Shapefile

100×100 m režģa pārklājums Latvijas teritorijai (9 592 500 ieraksti, atarhivētā veidā 1,41 GB).
Shapefile

Blīvi apdzīvotu teritoriju robežas (eksperimentālā statistika)

Blīvi apdzīvota teritorija ir no administratīvā un teritoriālā iedalījuma neatkarīga nošķirta teritorija – apmešanās vai darba vieta, kurā kaimiņos vai netālu ir vismaz 50 pastāvīgie iedzīvotāji vai nodarbinātie. Tās ir aprēķinātas 01.01.2019. (ņemot vērā gan dzīves, gan darbavietas), 01.03.2011. un 31.03.2000. (tautas skaitīšanas brīdī, ņemot vērā tikai dzīvesvietas). Dati un metadati publicēti Latvijas Atvērto datu portālā.

 

Tematiskās kartes

Tematiskās kartes pa gadiem kopš 2011. gada.

Ieteikt