Nesen publicēts

Nesen publicēts

Statistikas tabula

Ražotāju cenas

Konjunktūras rādītāji

Publikācija
Patēriņa cenas, 2019/04