Nesen publicēts

Statistikas tabula

Ārvalstu kontrolētie uzņēmumi

Eksports un imports pa valstīm, valstu grupām un teritorijām

Eksports un imports - detalizēti dati pa valstīm un precēm (KN)

Eksports un imports pēc NACE un BEC