Nesen publicēts

Nesen publicēts

Statistikas tabula

Iekšzemes kopprodukts

Transports

Lopkopība

Lauksaimniecības cenas un indeksi

Tirdzniecība un pakalpojumi

Augkopība

Valdības finanses

Konjunktūras rādītāji

Vides aizsardzība