CSP datubāze

Ekonomika un finanses

Iekšzemes kopprodukts (EKS 2010) – IKP  ikgadējie dati   īstermiņa dati
Iekšzemes kopprodukts (EKS 2010) – Reģionu konti  ikgadējie dati
Iekšzemes kopprodukts (EKS 2010) – Sektoru konti  ikgadējie dati   īstermiņa dati
Investīcijas ikgadējie dati   īstermiņa dati
Konjunktūras rādītāji ikgadējie dati   īstermiņa dati
Patēriņa cenas    ikgadējie dati    īstermiņa dati
Ražotāju cenas   ikgadējie dati    īstermiņa dati
Valdības finanses   ikgadējie dati    īstermiņa dati

Uzņēmumi

Ārvalstu kontrolēto uzņēmumu darbības rādītāji  ikgadējie dati
Inovācijas    ikgadējie dati
Uzņēmējdarbības finanses   ikgadējie dati    īstermiņa dati
Uzņēmējdarbības strukturālie rādītāji    ikgadējie dati
Uzņēmumu grupas    ikgadējie dati
Uzņēmumu skaits    ikgadējie dati

Iedzīvotāji

Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas   ikgadējie dati   īstermiņa dati
Iedzīvotājus raksturojošie rādītāji   ikgadējie dati
Dzimstība   ikgadējie dati
Laulības   ikgadējie dati   īstermiņa dati
Migrācija  ikgadējie dati
Mirstība   ikgadējie dati   
Paredzamais mūža ilgums   ikgadējie dati
Teritoriālā statistika (eksperimentālā statistika)   ikgadējie dati
Tautas skaitīšana   ikgadējie dati

Sociālie procesi

Darba samaksa   ikgadējie dati   īstermiņa dati
Darba samaksas struktūra  2006.g. apsekojuma dati  2010.g. apsekojuma dati  2014.g. apsekojuma dati
Darbaspēka izmaksas   ikgadējie dati   īstermiņa dati
Darbvietas un darba laiks   ikgadējie dati   īstermiņa dati
Dzīves kvalitāte – Apmierinātība ar dzīvi (SILC moduļi)   ikgadējie dati
Izglītība – Vispārīgie rādītāji   ikgadējie dati
Izglītība – Pirmsskolas   ikgadējie dati
Izglītība – Vispārizglītojošas skolas    ikgadējie dati
Izglītība – Profesionālā izglītība   ikgadējie dati
Izglītība – Augstskolas un koledžas   ikgadējie dati
Izglītība – Iedzīvotāju izglītības līmenis (Darbaspēka apsekojums)   ikgadējie dati    īstermiņa dati
Izglītība – Pieaugušo izglītība   ikgadējie dati
Kultūra – Kultūra   ikgadējie dati
Kultūra – Līdzdalība sociālajā un kultūras dzīvē (SILC moduļi)   ikgadējie dati
Likumpārkāpumi   ikgadējie dati
Mājokļa apstākļi (EU-SILC)   ikgadējie dati
Mājsaimniecību budžets (EU-SILC) – Ienākumi   ikgadējie dati
Mājsaimniecību budžets (MBA) – Izdevumi   ikgadējie dati
Mājsaimniecību budžets (MBA) – Patēriņš   ikgadējie dati
Mājsaimniecību sastāvs (EU-SILC)   ikgadējie dati
Nabadzība un nevienlīdzība (EU-SILC) – Materiālā nenodrošinātība   ikgadējie dati
Nabadzība un nevienlīdzība (EU-SILC) – Minimālā ienākuma līmenis   ikgadējie dati
Nabadzība un nevienlīdzība (EU-SILC) – Monetārā nabadzība un ienākumu nevienlīdzība    ikgadējie dati
Nodarbinātība un bezdarbs – Bezdarbs   ikgadējie dati    īstermiņa dati
Nodarbinātība un bezdarbs – Ekonomiskā aktivitāte   ikgadējie dati    īstermiņa dati
Nodarbinātība un bezdarbs – Nodarbinātība    ikgadējie dati     īstermiņa dati
Pirktspēja   ikgadējie dati
Sociālā drošība – Pensijas un pabalsti   ikgadējie dati    īstermiņa dati
Sociālā drošība – Sociālā un ārpusģimenes aprūpe    ikgadējie dati
Sports    ikgadējie dati
Tiesu sistēma   ikgadējie dati
Veselība – Ārstniecības iestādes un personāls   ikgadējie dati
Veselība – Iedzīvotāju veselība   ikgadējie dati
Veselība – Pieaugušo un bērnu veselība (EU-SILC moduļi)   ikgadējie dati
Veselība – Veselības pašnovērtējums (EU-SILC)   ikgadējie dati

Būvniecība, rūpniecība, tirdzniecība un pakalpojumi

Būvniecība   ikgadējie dati   īstermiņa dati
Nekustamais īpašums    ikgadējie dati
Rūpniecība   ikgadējie dati   īstermiņa dati
Tirdzniecība un pakalpojumi   ikgadējie dati   īstermiņa dati

Transports un tūrisms

Transports – Ceļu satiksmes negadījumi   ikgadējie dati   īstermiņa dati
Transports – Kravu pārvadājumi   ikgadējie dati   īstermiņa dati
Transports – Pasažieru pārvadājumi ikgadējie dati    īstermiņa dati
Transports – Transportlīdzekļi un satiksmes ceļi   ikgadējie dati    īstermiņa dati
Tūrisms – Braucieni-ārvalstu ceļotāji   ikgadējie dati
Tūrisms – Braucieni-Latvijas iedzīvotāji   ikgadējie dati
Tūrisms – Izmitināšana   ikgadējie dati    īstermiņa dati
Tūrisms – Tūrisma operatori   ikgadējie dati
Tūrisms – Vispārīgie rādītāji   ikgadējie dati

Preču ārējā tirdzniecība

Eksports un imports pa valstīm, valstu grupām un teritorijām   ikgadējie dati   īstermiņa dati
Eksports un imports – detalizēti dati pa valstīm un precēm, KN 2 zīmju līmenī    īstermiņa dati
Eksports un imports - detalizēti dati pa valstīm un precēm, KN 4 zīmju līmenī   īstermiņa dati
Eksports un imports - detalizēti dati pa valstīm un precēm, KN 8 zīmju līmenī   īstermiņa dati
Eksports un imports pēc NACE un BEC    ikgadējie dati    īstermiņa dati

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Agro-vides rādītāji   ikgadējie dati
Augkopība    ikgadējie dati   īstermiņa dati
Lauksaimniecības cenas un indeksi   ikgadējie dati   īstermiņa dati
Lauku saimniecību struktūra un lauksaimniecības skaitīšanas   ikgadējie dati
Lopkopība   ikgadējie dati   īstermiņa dati
Mežsaimniecība – Meža platības, ugunsapsardzība   ikgadējie dati
Mežsaimniecība – Mežizstrāde, meža atjaunošana    ikgadējie dati     īstermiņa dati
Zivsaimniecība   ikgadējie dati    īstermiņa dati

Vide un enerģētika

Enerģētika    ikgadējie dati    īstermiņa dati
Energoresursu patēriņš mājsaimniecībās   ikgadējie dati
Laika apstākļi un dabas resursi   ikgadējie dati   īstermiņa dati
Vides aizsardzība   ikgadējie dati    īstermiņa dati

Zinātne un IKT

Datoru un interneta lietošana – Iedzīvotāji   ikgadējie dati
Datoru un interneta lietošana – Mājsaimniecības    ikgadējie dati
Datoru un interneta lietošana – Uzņēmumi ar darbinieku skaitu 10 un vairāk    ikgadējie dati
E-komercija – Iedzīvotāji   ikgadējie dati
E-komercija – Uzņēmumi ar darbinieku skaitu 10 un vairāk   ikgadējie dati
E-prasmes un IKT drošība – Iedzīvotāji   ikgadējie dati
E-prasmes un IKT drošība – Uzņēmumi ar darbinieku skaitu 10 un vairāk   ikgadējie dati
IKT sektors ekonomikā    ikgadējie dati
Mākoņdatošana – Iedzīvotāji   ikgadējie dati
Mākoņdatošana – Uzņēmumi ar darbinieku skaitu 10 un vairāk   ikgadējie dati
Uzņēmumu IKT izdevumi   ikgadējie dati
Zinātnes nozare   ikgadējie dati
Zinātņu doktori   ikgadējie dati

Ieteikt