CSP datubāze

Vēršam Jūsu uzmanību!

Pēc CSP mājaslapas veiksmīgas migrācijas uz valsts pārvaldes vienoto tīmekļvietnes platformu, CSP neturpinās uzturēt CSP statistikas datubāzi un visi dati tiks publicēti tikai oficiālās statistikas portālā.

Pārejas shēma no tabulas ID CSP statistikas datubāzē uz tabulas ID un nosaukumu oficiālās statistikas portālā.

Oficiālās statistikas portālā datubāzes tabulas iespējams atrast pārlūkojot tēmu koku vai meklējot pēc tabulas nosaukuma vai identifikatora (ID). Visām oficiālās statistikas portālā publicētajām datubāzes tabulām ir iespējams izveidot piekļuvi ar lietojumprogrammas saskarni jeb API.

Provizoriski CSP mājaslapa pievienosies valsts pārvaldes vienotajai tīmekļvietnes platformai 2021. gada 1. ceturkšņa laikā.

Preču ārējā tirdzniecība Detalizēti dati pa valstīm un precēm (KN) KN 2 zīmes KN 4 zīmes KN 8 zīmes
Detalizēti dati pa valstīm un precēm (KN) Ikgadējie dati Īstermiņa dati  
Pa valstīm, valstu grupām un teritorijām Ikgadējie dati Īstermiņa dati  
Pēc NACE un BEC Ikgadējie dati Īstermiņa dati  
Ārējā tirdzniecība     Arhīvs
Ekonomika un finanses Iekšzemes kopprodukts (EKS 2010) – IKP Ikgadējie dati Īstermiņa dati  
Iekšzemes kopprodukts (EKS 2010) – Reģionu konti Ikgadējie dati    
Iekšzemes kopprodukts (EKS 2010) – Sektoru konti Ikgadējie dati Īstermiņa dati  
Iekšzemes kopprodukts (EKS`95)     Arhīvs
Investīcijas Ikgadējie dati Īstermiņa dati Arhīvs
Konjunktūras rādītāji Ikgadējie dati Īstermiņa dati  
Patēriņa cenas Ikgadējie dati Īstermiņa dati Arhīvs
Ražotāju cenas Ikgadējie dati Īstermiņa dati Arhīvs
Valdības finanses Ikgadējie dati Īstermiņa dati  
Banku rādītāji     Arhīvs
Iedzīvotāji Dzimstība Ikgadējie dati    
Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas Ikgadējie dati Īstermiņa dati  
Iedzīvotājus raksturojošie rādītāji Ikgadējie dati    
Migrācija Ikgadējie dati   Arhīvs
Mirstība Ikgadējie dati    
Noslēgtās un šķirtās laulības Ikgadējie dati Īstermiņa dati  
Paredzamais mūža ilgums Ikgadējie dati    
Tautas skaitīšana Skaitīšanas dati    
Teritoriālā statistika (eksperimentālā statistika) Ikgadējie dati    
Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība Agro-vides rādītāji Ikgadējie dati    
Augkopība Ikgadējie dati Īstermiņa dati Arhīvs
Lauksaimniecības cenas un indeksi Ikgadējie dati Īstermiņa dati  
Lauku saimniecību struktūra un lauksaimniecības skaitīšanas Ikgadējie dati    
Lopkopība Ikgadējie dati Īstermiņa dati  
Mežsaimniecība – meža platības, ugunsapsardzība Ikgadējie dati    
Mežsaimniecība – mežistrāde, meža atjaunošana Ikgadējie dati Īstermiņa dati  
Zivsaimniecība Ikgadējie dati Īstermiņa dati  
Rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība un pakalpojumi Būvniecība Ikgadējie dati Īstermiņa dati Arhīvs
Nekustamais īpašums Ikgadējie dati   Arhīvs
Rūpniecība Ikgadējie dati Īstermiņa dati Arhīvs
Tirdzniecība un pakalpojumi Ikgadējie dati Īstermiņa dati Arhīvs
Sociālie procesi Darba samaksa Ikgadējie dati Īstermiņa dati Arhīvs
Darba samaksa – sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirības Ikgadējie dati

 

 
Darba samaksa – darba samaksas struktūra  Apsekojumu dati    
Darbaspēka izmaksas Ikgadējie dati Īstermiņa dati  
Darbvietas un darba laiks Ikgadējie dati Īstermiņa dati Arhīvs
Dzīves kvalitāte – labsajūta un apmierinātība ar dzīvi (EU-SILC) Ikgadējie dati    
Izglītība – augstskolas un koledžas Ikgadējie dati    
Izglītība – iedzīvotāju izglītības līmenis (Darbaspēka apsekojums) Ikgadējie dati Īstermiņa dati  
Izglītība – pieaugušo izglītība Ikgadējie dati    
Izglītība – pirmsskolas Ikgadējie dati    
Izglītība – profesionālā izglītība Ikgadējie dati    
Izglītība – vispārizglītojošās skolas Ikgadējie dati    
Izglītība – vispārīgie rādītāji Ikgadējie dati   Arhīvs
Izglītība – arodizglītība uzņēmumos     Arhīvs
Kultūra Ikgadējie dati   Arhīvs
Kultūra – līdzdalība sociālājā un kultūras dzīvē (EU-SILC)

Ikgadējie dati

   
Likumpārkāpumi Ikgadējie dati   Arhīvs
Mājokļa apstākļi (EU-SILC) Ikgadējie dati    
Mājsaimniecību budžets – ienākumi (EU-SILC un citi avoti) Ikgadējie dati    
Mājsaimniecību budžets – izdevumi (MBA) Ikgadējie dati    
Mājsaimniecību budžets – patēriņš (MBA) Ikgadējie dati    
Mājsaimniecību sastāvs (EU-SILC) Ikgadējie dati    
Nabadzība un nevienlīdzība – materiālā nenodrošinātība (EU-SILC) Ikgadējie dati    
Nabadzība un nevienlīdzība – minimālā ienākuma līmenis (EU-SILC) Ikgadējie dati    
Nabadzība un nevienlīdzība – monetārā nabadzība un ienākumu nevienlīdzība (EU-SILC) Ikgadējie dati    
Nodarbinātība un bezdarbs – bezdarbs Ikgadējie dati Īstermiņa dati  
Nodarbinātība un bezdarbs – ekonomiskā aktivitāte Ikgadējie dati Īstermiņa dati Arhīvs
Nodarbinātība un bezdarbs – nodarbinātība Ikgadējie dati Īstermiņa dati  
Pirktspēja Ikgadējie dati    
Sociālā drošība – pensijas un pabalsti Ikgadējie dati Īstermiņa dati Arhīvs
Sociālā drošība – sociālā un ārpusģimenes aprūpe Ikgadējie dati    
Sports Ikgadējie dati   Arhīvs
Tiesu sistēma Ikgadējie dati   Arhīvs
Veselība – ārstniecības iestādes un personāls, izdevumi veselības aprūpei Ikgadējie dati    
Veselība – Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums Ikgadējie dati    
Veselība – iedzīvotāju veselība Ikgadējie dati   Arhīvs
Veselība – pieaugušo un bērnu veselība (EU-SILC) Ikgadējie dati    
Veselība – veselības pašnovērtējums (EU-SILC) Ikgadējie dati    
Transports un tūrisms Transports – ceļu satiskmes negadījumi Ikgadējie dati Īstermiņa dati Arhīvs
Transports – kravu pārvadājumi Ikgadējie dati Īstermiņa dati Arhīvs
Transports – pasažieru pārvadājumi Ikgadējie dati Īstermiņa dati  
Transports – transportlīdzekļi un satiksmes ceļi Ikgadējie dati Īstermiņa dati Arhīvs
Tūrisms – braucieni – ārvalstu ceļotāji Ikgadējie dati    
Tūrisms – braucieni – Latvijas iedzīvotāji Ikgadējie dati    
Tūrisms – izmitināšana Ikgadējie dati Īstermiņa dati  
Tūrisms – tūrisma operatori Ikgadējie dati    
Tūrisms – vispārīgie rādītāji Ikgadējie dati   Arhīvs
Uzņēmumi Ārvalstu kontrolēto uzņēmumu darbības rādītāji Ikgadējie dati    
Inovācijas Ikgadējie dati    
Teritoriju ekonomiskie rādītāji (eksperimentālā statistika) Ikgadējie dati    
Uzņēmējdarbības finanses Ikgadējie dati Īstermiņa dati  
Uzņēmējdarbības strukturālie rādītāji Ikgadējie dati    
Uzņēmumu grupas Ikgadējie dati    
Uzņēmumu skaits Ikgadējie dati   Arhīvs
Vide un enerģētika Enerģētika – energoresursu patēriņš mājsaimniecībās Ikgadējie dati    
Enerģētika Ikgadējie dati Īstermiņa dati Arhīvs
Laika apstākļi un dabas resursi Ikgadējie dati Īstermiņa dati Arhīvs
Vides aizsardzība Ikgadējie dati Īstermiņa dati  
Zinātne un IKT Datoru un interneta lietošana – iedzīvotāji Ikgadējie dati    
Datoru un interneta lietošana – mājsaimniecības Ikgadējie dati   Arhīvs
Datoru un interneta lietošana – uzņēmumi ar darbinieku skaitu 10 un vairāk Ikgadējie dati    
E-komercija – iedzīvotāji Ikgadējie dati    
E-komercija – uzņēmumi ar darbinieku skaitu 10 un vairāk Ikgadējie dati    
E-prasmes un IKT drošība – iedzīvotāji Ikgadējie dati    
E-prasmes un IKT drošība – uzņēmumi ar darbinieku skaitu 10 un vairāk Ikgadējie dati    
IKT sektors ekonomikā Ikgadējie dati    
Lielie dati Ikgadējie dati    
Mākoņdatošana – iedzīvotāji Ikgadējie dati    
Mākoņdatošana – uzņēmumi ar darbinieku skaitu 10 un vairāk Ikgadējie dati    
Uzņēmumu IKT izdevumi Ikgadējie dati    
Zinātnes nozare Ikgadējie dati    
Zinātņu doktori Ikgadējie dati    
Ieteikt