Statistika

Jaunākā publicētā statistika

Preses relīze

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā jūnijā palielinājās par 1,0 %

2017. gadā par 1 140 dzimušajiem mazāk nekā pirms gada

18,5 % Latvijas iedzīvotāju ir bērni

Citi resursi