Statistika

Jaunākā publicētā statistika

Preses relīze

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā augustā palielinājās par 1,0 %

2. ceturksnī brīvo darbvietu skaits palielinājies par 7,8 tūkstošiem jeb 46,6 %

2018. gada 2. ceturksnī vienas stundas darbaspēka izmaksas pieauga par 9,5 %

Citi resursi