2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas ilustratīvs baneris

Piedalies 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanā!

Valmiera

Valmiera sadarbībā ar CSP publicējusi pilsētas apkaimju robežas

Publikācijas "Bērni Latvijā" pirmais vāks

Samazinoties aizbraucēju skaitam, bērnu skaits Latvijā nedaudz pieaug

CSP aptauju par ceļojumiem varēs atbildēt, izmantojot atpakaļsūtīšanas iespēju

Latvija piedalīsies eiro zonas līmeņa mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujā

Jūnijā 15,5 % darbinieku strādāja attālināti

Kvalitatīvi dati – veiksmīgas politikas sākums

Jūnijā rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 0,3 %

Jūlijā uzņēmēju noskaņojums turpina uzlaboties

Statistika

Meklēt statistiku: datu tabulās, publikācijās, kartēs, infografikās un preses relīzēs.

 

Datu publicēšanas kalendārs.

 

Vai pārlūkot 10 statistikas tēmas.

 

Visas datu tabulas ir publicētas CSP datubāzē.

 

Šeit pieejami arī materiāli skolēniem un skolotājiem, anonimizētu datu kopas studiju procesam, kā arī informācija kā iegūt piekļuvi anonimizētiem datiem pētniecībai.

 

Šeit pieejams arī Statistisko klasifikāciju katalogs.

 

Latvija skaitļos toreiz un tagad #Statistikai100.

Lai uzzinātu sava uzņēmuma galvenā darbības veida

NACE kodu,

ievadiet nodokļu maksātāja kodu.

Informācija par NACE 2. red. un citām klasifikācijām atrodas klasifikāciju katalogā.

Indekss IIN aprēķināšanai,
atsavinot nekustamo īpašumu

115,6

2019. gadā patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem (2009 = 100) ir 115,6 jeb 1,156.

Inflācijas kalkulators, lai aprēķinātu cenu pārmaiņas izvēlētā periodā.

Dzimstība un mirstība

2019. gada sākumā Latvijā dzīvoja 1,92 miljoni iedzīvotāju. Rīgā bija 633 tūkstoši iedzīvotāju.

Starptautiskā ilgtermiņa migrācija

Kopš 1990. gada sākuma migrācijas saldo Latvijā ir negatīvs.

Respondentiem

Informācija par aktuālajām iedzīvotāju aptaujām un uzņēmumu (institūciju, komersantu, organizāciju) apsekojumiem, iesniedzamajām veidlapām un to kā noskaidrot NACE kodu.

CSP elektroniskā datu vākšanas (EDV) sistēma: e.csb.gov.lv

CSP un citu statistikas iestāžu veidlapu katalogs.

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Centrālā statistikas pārvalde (CSP) no 13. marta pārtrauc iedzīvotāju aptaujāšanu klātienē viņu mājvietās.

CSP intervētāji šajā periodā veiks telefonintervijas. Jūsu kontaktinformāciju CSP ieguva no valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija", Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.30.2 apakšpunktu. 

Joprojām turpināsies iedzīvotāju aptaujāšana pa telefonu, kā arī iedzīvotājiem ir iespēja atbildēt CSP vietnē e.csb.gov.lv

Aktuālās iedzīvotāju aptaujas: 

Statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem

Darbaspēka apsekojums

Iedzīvotāju aptauja par atpūtas un darījuma braucieniem

Par mums

Informācija par CSP, tās struktūrubudžetu, starptautisko sadarbību un vēsturi. Šeit iespējams pieteikties darba sludinājumiem. Te arī iestādes un darbinieku kontaktinformācija.

Medijiem noderīga būs sabiedrisko attiecību speciālistu kontaktinformācija un publicitātes materiāli.