2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas ilustratīvs baneris

Piedalies 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanā!

Pasaules statistikas dienas logo

20. oktobrī Pasaules statistikas diena

 Foto no labās puses: LU rektors Prof. Indriķis Muižnieks, CSP priekšniece Aija Žīgure, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns prof. Gundars Bērziņš.

CSP priekšnieci ievēl par LU Goda biedru

Reģistrēto laulību skaits turpina samazināties

Mājsaimniecībās, kurās to galvenais pelnītājs bija jaunāks par 30 gadiem, tērēja par 9 % vairāk nekā vidējā mājsaimniecībā Latvijā

Kas skaitliski raksturo katru no Latvijas 6 reģioniem?

Augustā tūristu mītnēs divreiz vairāk viesu no Igaunijas un Lietuvas

Augustā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 4,3 % mazāks nekā pirms gada

2019. gadā zemenēm izmantotais pesticīdu daudzums ir par 86 % mazāks nekā pirms 5 gadiem

Statistika

Meklēt statistiku: datu tabulās, publikācijās, kartēs, infografikās un preses relīzēs.

 

Datu publicēšanas kalendārs.

 

Vai pārlūkot 10 statistikas tēmas.

 

Visas datu tabulas ir publicētas CSP datubāzē.

 

Šeit pieejami arī materiāli skolēniem un skolotājiem, anonimizētu datu kopas studiju procesam, kā arī informācija kā iegūt piekļuvi anonimizētiem datiem pētniecībai.

 

Šeit pieejams arī Statistisko klasifikāciju katalogs.

 

Latvija skaitļos toreiz un tagad #Statistikai100.

Lai uzzinātu sava uzņēmuma galvenā darbības veida

NACE kodu,

ievadiet nodokļu maksātāja kodu.

Informācija par NACE 2. red. un citām klasifikācijām atrodas klasifikāciju katalogā.

Indekss IIN aprēķināšanai,
atsavinot nekustamo īpašumu

115,6

2019. gadā patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem (2009 = 100) ir 115,6 jeb 1,156.

Inflācijas kalkulators, lai aprēķinātu cenu pārmaiņas izvēlētā periodā.

Dzimstība un mirstība

2019. gada sākumā Latvijā dzīvoja 1,92 miljoni iedzīvotāju. Rīgā bija 633 tūkstoši iedzīvotāju.

Starptautiskā ilgtermiņa migrācija

Kopš 1990. gada sākuma migrācijas saldo Latvijā ir negatīvs.

Respondentiem

Informācija par aktuālajām iedzīvotāju aptaujām un uzņēmumu (institūciju, komersantu, organizāciju) apsekojumiem, iesniedzamajām veidlapām un to kā noskaidrot NACE kodu.

CSP elektroniskā datu vākšanas (EDV) sistēma: e.csb.gov.lv

CSP un citu statistikas iestāžu veidlapu katalogs.

Mazinoties valsts uzliktajiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības samazināšanai, CSP pakāpeniski ir atsākusi klātienes intervijas. Izlases veidā klātienes intervijas tiek atsāktas aptaujā par atpūtas un darījuma braucieniem, kā arī mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujā.


Joprojām turpināsies iedzīvotāju aptaujāšana pa telefonu, kā arī iedzīvotājiem ir iespēja atbildēt CSP vietnē e.csb.gov.lv

Aktuālās iedzīvotāju aptaujas: 

Darbaspēka apsekojums

Iedzīvotāju aptauja par atpūtas un darījuma braucieniem

Par mums

Informācija par CSP, tās struktūrubudžetu, starptautisko sadarbību un vēsturi. Šeit iespējams pieteikties darba sludinājumiem. Te arī iestādes un darbinieku kontaktinformācija.

Medijiem noderīga būs sabiedrisko attiecību speciālistu kontaktinformācija un publicitātes materiāli.