Ziemassvētku apsveikuma kartīte

Novēlam 2021. gadā neapstāties pie pirmās sasniegtās virsotnes!

Karikatūra par tautas skaitīšanu

2021. gada tautas skaitīšana ir sākusies

Ilustratīvs attēls - kūstošas lāstekas

CSP iesaistās klimata pārmaiņu mazināšanas projektā, lai izstrādātu reģionālo datu vākšanas un ziņošanas sistēmu

Novembrī tūristu mītnēs viesu skaita kritums par 72 %

Mirušo skaits decembrī par 27 % lielāks nekā pirms gada

Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā samazinājās par 0,5 %

Novembrī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 6,5 % lielāks nekā pirms gada

Decembrī uzņēmēju noskaņojums būtiski pasliktinās

Novembrī rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 2,7 %

Statistika

Meklēt statistiku: datu tabulās, publikācijās, kartēs, infografikās un preses relīzēs.

 

Datu publicēšanas kalendārs Statistikas portālā.

 

Vai pārlūkot 10 statistikas tēmas.

 

Visas datu tabulas ir publicētas CSP datubāzē.

 

Šeit pieejami arī materiāli skolēniem un skolotājiem, anonimizētu datu kopas studiju procesam, kā arī informācija kā iegūt piekļuvi anonimizētiem datiem pētniecībai.

 

Šeit pieejams arī Statistisko klasifikāciju katalogs.

 

Latvija skaitļos toreiz un tagad #Statistikai100.

Lai uzzinātu sava uzņēmuma galvenā darbības veida

NACE kodu,

ievadiet nodokļu maksātāja kodu.

Informācija par NACE 2. red. un citām klasifikācijām atrodas klasifikāciju katalogā.

Indekss IIN aprēķināšanai,
atsavinot nekustamo īpašumu

117,1

2020. gadā patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem (2010 = 100) ir 117,1 jeb 1,171.

Inflācijas kalkulators, lai aprēķinātu cenu pārmaiņas izvēlētā periodā.

Dzimstība un mirstība

2019. gada sākumā Latvijā dzīvoja 1,92 miljoni iedzīvotāju. Rīgā bija 633 tūkstoši iedzīvotāju.

Starptautiskā ilgtermiņa migrācija

Kopš 1990. gada sākuma migrācijas saldo Latvijā ir negatīvs.

Respondentiem

Informācija par aktuālajām iedzīvotāju aptaujām un uzņēmumu (institūciju, komersantu, organizāciju) apsekojumiem, iesniedzamajām veidlapām un to kā noskaidrot NACE kodu.

CSP elektroniskā datu vākšanas (EDV) sistēma: e.csb.gov.lv

CSP un citu statistikas iestāžu veidlapu katalogs.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, CSP veic tikai telefonintervijas un intervijas internetā.


Aktuālās iedzīvotāju aptaujas: 

Darbaspēka apsekojums

Energoresursu patēriņa aptauja mājsaimniecībās

Par mums

Informācija par CSP, tās struktūrubudžetu, starptautisko sadarbību un vēsturi. Šeit iespējams pieteikties darba sludinājumiem. Te arī iestādes un darbinieku kontaktinformācija.

Medijiem noderīga būs sabiedrisko attiecību speciālistu kontaktinformācija un publicitātes materiāli.