Anketa par graudiem, griķiem un rapsi

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Graudu pārstrādātāji, tirgotāji

Kontaktinformācija

Agroresursu un ekonomikas institūts

67552909