Pārskats par mūža pensiju saistību uzskaiti 2018. gadā

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Dzīvības apdrošināšanas sabiedrības, kuras sniedz mūža pensijas pakalpojumu

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098