Pārskats par apgrozījumu (1-apgrozījums)

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir NACE nodaļa 47

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde

80000098