Pārskats par akvakultūru 20__.gadā

Apsekojamo statistisko vienību īss raksturojums

Uzņēmumi, kuriem ir Pārtikas un veterinārā dienesta atzītas akvakultūras audzētavas un kuri nodarbojas ar akvakultūras zivju, vēžu un to mazuļu audzēšanu.

Kontaktinformācija

Centrālā statistikas pārvalde
67366870

Zemkopības ministrija
Zivsaimniecības departaments
67027525

 

e.csb.gov.lv