Īpašumi

Centrālā statistikas pārvaldes atsavināšanai piedāvāta nevajadzīgā valsts kustamā manta:

Pašreiz kustamā manta atsavināšanai netiek piedāvāta

Centrālā statistikas pārvaldes nomāt plānotie nekustamie īpašumi:

Pašreiz nav plānots nomāt nekustamos īpašumus

Centrālā statistikas pārvaldes nomātie nekustamie īpašumi:

Publikācija Valsts nekustamie īpašumi mājas lapā

Centrālā statistikas pārvaldes nomai piedāvātie nekustamie īpašumi:

Publikācija Valsts nekustamie īpašumi mājas lapā. Pieteikšanās līdz 07.03.2019.

Arhīvs. Izsole un rezultāti Valsts nekustamie īpašumi mājas lapā. Pieteikšanās līdz 18.02.2019.

Arhīvs. Izsole un rezultāti Valsts nekustamie īpašumi mājas lapā. Pieteikšanās līdz 11.01.2019.

Centrālā statistikas pārvaldes iznomātie nekustamie īpašumi:

Nomnieks

Nekustamā īpašuma
kadastra numurs

Iznomātā
īpašuma
adrese

Iznomātā
platība m2

Nekustamā īpašuma veids


Nomas termiņš

Elmārs Priede

7601 004 0508

Preiļi, Paulāna 3A

128.06

Telpas

30.11.2025.

SIA "Preime"

7601 004 0508

Preiļi, Paulāna 3A

72.1

Telpas

31.05.2024.

Biedrība "Sofija"

7601 004 0508

Preiļi, Paulāna 3A

32.5

Telpas

31.12.2021.

SIA "Divi labi"

0100 020 0060

Rīga, Lāčplēša 1

213.8

Telpas

01.07.2023.

AS Sadales tīkls

0100 020 0061

Rīga, Lāčplēša 3

130

Zeme

31.12.2022.

SIA "Skolas 17"

0100 020 0061

Rīga, Lāčplēša 3

190

Zeme

31.05.2021.

SIA "EURORISK Latvia" 7601 004 0508 Preiļi, Paulāna 3A 13.60 Telpas 31.01.2020.
Ieteikt