CSP vadības sistēmas

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP)  vadības sistēmas ir sertificētas atbilstoši starptautiskā kvalitātes vadības standarta ISO 9001:2015 un informācijas drošības pārvaldības sistēmas standarta ISO 27001:2013 prasībām. 

 ISO 9001 sertifikācijas zīme

2018. gada 29. novembrī CSP ieguva ISO 9001:2015 standarta „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” sertifikātu, kas ir jau otrais CSP iegūtais starptautiskais sertifikāts. Sertifikācija attiecas uz oficiālās statistikas nodrošināšanas procesiem – plānošanu, datu iegūšanu, apstrādi, analīzi un izplatīšanu.

CSP kvalitātes politika

ISO 9001 sertifikāts (LV)

ISO 9001 sertifikāts (EN)

19085_BM-TRADA_C-Mark_SystemCert_ISO-27001_RGB.jpg

2017. gada 21. septembrī CSP sertificēja informācijas drošības pārvaldības sistēmu, pārbaudot tās atbilstību starptautiskajam standartam ISO 27001:2013 „Informācijas tehnoloģija. Drošības paņēmieni. Informācijas drošības pārvaldības sistēmas”. Šis standarts atspoguļo labāko praksi informācijas drošības pārvaldībā. Tas ir izstrādāts, lai identificētu un novērstu iespējamos draudus informācijas uzturēšanā. 

 

Informācijas drošības pamatnostādnes

ISO 27001 sertifikāts (LV)

ISO 27001 sertifikāts (EN)

 

Ieteikt