Iepirkumi

Saskaņā ar Ministru kabineta 25.09.2018. noteikumiem Nr. 611 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" vairs neparedz iepirkumu informācijas ievietošanu iestādes tīmekļvietnē.

Turpmāk visi Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) izsludinātie iepirkumi, informācija par iepirkumu uzvarētājiem, pārtrauktajām procedūrām, noslēgtiem līgumiem, kā arī cita ar iepirkumiem saistīta vispārīga informācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

Līdz 2019. gada 1. janvārim noslēgtie iepirkumi un līgumi ir pieejami CSP tīmekļvietnē.

CSP konfidenciālas informācijas apstrādes prasības piegādātājiem (PDF).

CSP ar 2016. gada 22. februāra rīkojumu Nr. 24 "Par pastāvīgi funkcionējošo iepirkumu komisiju" ir izveidota Pastāvīgā iepirkuma komisija, kura saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu organizē ar Pārvaldes administratīvo un profesionālo darbību saistītus iepirkumus.

Doties uz
Komisijas sastāvs
Piedāvājumu iesniegšanas vieta

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

Norberts Tālers, priekšnieka vietnieks
Norberts.Talers@csb.gov.lv

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:

Janīna Dišereite, Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departamenta direktore
Janina.Disereite@csb.gov.lv

Komisijas locekļi:

Ieva Začeste, Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta direktore
673 668 97  
Ieva.Zaceste@csb.gov.lv

Pāvels Onufrijevs, Informātikas departamenta direktors
673 668 07  
Pavels.Onufrijevs@csb.gov.lv

Madars Deaks, Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta direktora vietnieks
673 666 42  
Madars.Deaks@csb.gov.lv

Alīda Sprindža, Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departamenta Finanšu resursu uzskaites daļa
67366623
Alida.Sprindza@csb.gov.lv

Jānis Jonikāns,  Tehniskās ekspluatācijas un saimniecības daļas vadītājs
673 667 64
Janis.Jonikans@csb.gov.lv

Komisijas sekretāre:
Guna Piliņa, Juridiskās daļas juriskonsulte
673 667 73
Guna.Pilina@csb.gov.lv

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta

Ieteikt