Galvenie rādītāji

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits

2016. gadā 24,1 tūkst. lauku saimniecībās audzēja 434,7 tūkst. liellopu, tai skaitā 18,4 tūkst. saimniecībās – 160,7 tūkst. slaucamo govju. Liellopu skaits, salīdzinot ar 2013. gadu, samazinājās par 21,8 tūkst. jeb 5,3 %, slaucamo govju – par 5,9 tūkst. jeb 3,5 %. 11,5 tūkst. lauku saimniecībās audzēja 361,1 tūkst. cūkas, kas ir par 3,7 tūkst. jeb 1,0 % mazāk nekā 2013. gadā. 

Vidēji vienā lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju saimniecībā 2016. gadā audzēja 18 liellopus, tai skaitā 9 slaucamās govis. Vidēji vienā saimniecībā Latvijā bija 31 cūka, kas ir par 2 dzīvniekiem jeb 9,4 % vairāk nekā 2013. gadā. Aitu skaits vidēji vienā audzētāju saimniecībā palielinājās par 41,0 % – no 25 aitām 2013. gadā līdz 35 aitām 2016. gadā.

 

2010., 2013., 2016. gada lauku saimniecību struktūra

Rezultāti datubāzē

Lauksaimniecības dzīvnieki

Publikācija

Lauku saimniecību struktūra Latvijā 2016. gadā

 

2003., 2005., 2007. gada lauku saimniecību struktūra

Rezultāti datubāzē

Lauksaimniecības dzīvnieki

Publikācijas

2005. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums

Lauku saimniecību struktūra Latvijā 2003. gada jūnijā