Sabiedrības līdzdalība

Sabiedrības līdzdalību nosaka Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā".

Doties uz
Sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām
Dokumenti publiskajai apspriešanai

 

Sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām

Darba grupa Latvijas energobilances sagatavošanai

Reizi gadā pirms energobilances sagatavošanas notiek darba grupas sanāksme, kurā iesaistīti Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas pārstāvji.

Kontaktpersona:
Līga Meļko
Vides un enerģētikas statistikas daļas vadītāja
Liga.Melko@csb.gov.lv

Darba grupa mežsaimniecības nozares IKP novērtēšanai

Šajā darba grupā CSP sadarbojas ar Latvijas kokrūpniecības federāciju.

Kontaktpersona:
Andra Lazdiņa
Vides un enerģētikas statistikas daļas vecākā referente
Andra.Lazdina@csb.gov.lv

Darba grupa tūrisma statistikas attīstībai

Pēc nepieciešamības notiek darba grupas sanāksmes, kurās piedalās Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas pārstāvji.

Kontaktpersona:
Edīte Miezīte
Transporta un tūrisma statistikas daļas vadītāja
Edite.Miezite@csb.gov.lv

 

Dokumenti publiskajai apspriešanai

CSP aicina ikvienu interesentu līdzdarboties un uz e-pastu pasts@csb.gov.lv nosūtīt savu viedokli par šeit ievietotajiem projektiem to sagatavošanas laikā pirms saskaņošanas Valsts sekretāru sanāksmē.

Jūsu viedoklis mums ir svarīgs pastāvošā regulējuma maiņas vai jauna regulējuma izstrādes procesā, lai veicinātu tiesību aktu kvalitāti un to atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm. Jūsu viedoklis palīdzēs mums arī savlaicīgi apzināt problēmjautājumus un rast piemērotākos risinājumus.

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi” izstrādes procesā.

Paziņojums par līdzdalību
Anotācija
Projekts
Pielikumi

Kontaktinformācija:
Nadežda Orlova
Centrālās statistikas pārvaldes
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākā referente
67366962
Nadezda.Orlova@csb.gov.lv

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas, iesniegšanas un aizpildīšanas noteikumi”” izstrādes procesā.

Paziņojums par līdzdalību
Anotācija
Projekts
Pielikumi

Kontaktinformācija:
Guna Piliņa
Centrālās statistikas pārvaldes
Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta
juriskonsulte

67366773
Guna.Pilina@csb.gov.lv

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2021.–2023. gadamizstrādes procesā.

Paziņojums par līdzdalību
Anotācija
Projekts
Pielikumi

Kontaktinformācija:
Ance Svārupa
Centrālās statistikas pārvaldes
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas vecākā referente
67366988
Ance.Svarupa@csb.gov.lv

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta
Oficiālās statistikas portāla noteikumi
izstrādes procesā

Paziņojums par līdzdalību
Anotācija
Projekts

Kontaktinformācija:
Ieva Začeste
Centrālās statistikas pārvaldes
Juridiskā un pārvaldes organizācijas departamenta
direktore

67366897
Ieva.Zaceste@csb.gov.lv

Dokumenti publiskajai apspriešanai – Arhīvs

Ieteikt