Sanāksmju materiāli un prezentācijas (arhīvs)

12.12.2018. Saprašanās memoranda par Oficiālās statistikas sistēmas Kvalitātes politikas ieviešanu parakstīšanas sanāksme iestādēm, kas sagatavo Eiropas statistiku

Eiropas statistikas prakses kodeksa prasību ievērošana statistikas iestādēs, kas nodrošina Eiropas statistiku
Dalībnieki

24.05.2018. Seminārs "Oficiālās statistikas programmas aizpildīšanas kārtība".

Oficiālās statistikas programma 2019. – 2021. gadam

08.03.2018. Sanāksme par Eiropas Savienības statistikas biroja (Eurostat) Grantu shēmas projektiem iestādēm, kas nodrošina Eiropas oficiālo statistiku.

Eiropas Savienības statistikas biroja (Eurostat) Grantu shēmas projekti

06.12.2017. Seminārs par atbildētības uzlabošanas tiesiskajiem risinājumiem un Eurostat datu nosūtīšanas sistēmu EDAMIS 4

Atbildētības uzlabošanas tiesiskie risinājumi
Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat izveidotā datu nosūtīšanas sistēma EDAMIS (jauna versija)

21.09.2017. Sanāksme par pašvērtējuma anketas aizpildīšanu

Vispārīgās kvalitātes prasības iestādēm, kas nodrošina oficiālo statistiku (sekundāri)

20.09.2017. Sanāksme par pašvērtējuma anketas aizpildīšanu

Vispārīgās kvalitātes prasības iestādēm, kas nodrošina oficiālo statistiku (primāri)

18.09.2017. sanāksme vadītājiem par vispārīgo kvalitātes prasību ieviešanu statistikas iestādēs, kas nodrošina oficiālo statistiku

Vispārīgās kvalitātes prasības iestādēm, kas nodrošina oficiālo statistiku
Statistikas iestāžu, kas nodrošina Eiropas statistiku, atbilstība ESPK principu prasībām
Papildmateriāls

18.09.2017. sanāksme vadītājiem par vispārīgo kvalitātes prasību ieviešanu statistikas iestādēs, kas nodrošina Eiropas statistiku

ES Prakses kodekss iestādēm, kas nodrošina Eiropas statistiku
Statistikas iestāžu, kas nodrošina Eiropas statistiku, atbilstība ESPK principu prasībām 
Papildmateriāls

25.05.2017. seminārs “Oficiālās statistikas programmas aizpildīšanas kārtība”

Prezentācija par oficiālās statistikas programmu 2018.–2020. gadam

19.12.2016. sanāksme par Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasībām institūcijās, kuras nodrošina oficiālo Eiropas statistiku

Eiropas Statistikas prakses kodeksa prasību piemērošana
ES Prakses kodeksa 4. princips. Kvalitātes saistības
ES Prakses kodekss Oficiālās statistikas sistēmā
Profesionālās neatkarības princips. Datu vākšanas pilnvarojums
Resursu pietiekamība. Izmaksu efektivitāte
Statistiskā konfidencialitāte un statistikas (datu) pieejamība

29.04.2016. prezentācija "Oficiālās statistikas programmas aizpildīšanas kārtība"

Oficiālās statistikas programmas aizpildīšanas kārtība
OSP kritēriji

01.04.2016. prezentācija "Pārvaldes Kvalitātes vadības sistēma statistikas nodrošināšanas procesu vadībai"

Kvalitātes vadības sistēma statistikas nodrošināšanas procesu vadībai

26.11.2015. sanāksme par oficiālās statistikas sistēmu un tās koordināciju

26.11.2015 dienas kārtība
Jaunais statistikas likums – svarīgākais īsumā
Izmaiņas oficiālās statistikas izplatīšanā
Oficiālās statistikas programma, statistiskās klasifikācijas, statistikas veidlapas
Oficiālās statistikas kvalitātes vispārīgās prasības
Sadarbība ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu mērīšanā un datu nodrošināšanā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD)

Ieteikt