Zinātņu doktoru aptauja

Ilustratīvs materiāls zinātņu doktoru aptaujai

Ja esat saņēmis CSP uzaicinājuma vēstuli, Jūs aptaujai izvēlējās ar nejaušas gadījuma izlases metodi. Šī aptauja tiek veikta, lai iegūtu informāciju par zinātņu doktoru darba pieredzi un zinātnisko darbību.

Atbilstoši spēkā esošajai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanai CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus, un tās pienākums ir  nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Intervijas internetā

Aptaujas anketu vietnē e.csb.gov.lv iespējams aizpildīt no 2. līdz 15. septembrim.

Autorizēties e-anketas aizpildīšanai lūdzam personu, kurai ir adresēta CSP vēstule, izmantojot internetbanku, e-identifikācijas karti vai e-parakstu. Ja uz anketas jautājumiem atbild cita persona, tā uzņemas atbildību par anketā sniegto ziņu patiesumu.

E-anketas aizpildīšanas pamācība.

Ja Jums nav iespējas atbildēt tiešsaistē, ar Jums sazināsies CSP intervētājs pa telefonu vai klātienē Jūsu dzīvesvietā.

Klātienes intervijas un telefonintervijas

Intervijas klātienē vai pa telefonu ir paredzētas no 19. septembra līdz 31. oktobrim.

Intervētājs, ierodoties mājoklī, uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju. Pārbaudīt intervētāja identitāti var CSP mājaslapā vai pa zemāk norādīto bezmaksas tālruni.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi:

Ieteikt