Personiskās drošības aptauja

Baneris_dsva.png

Ja esat saņēmis vēstuli, Jūs adrese aptaujai tika izvēlēta ar nejaušas gadījuma izlases metodi, un Centrālā statistikas pārvalde (CSP) aicina Jūs piedalīties pilotprojektā – aptaujā par personisko drošību. Pilotprojekts ir ļoti svarīgs posms Eiropas Savienības personiskās drošības aptaujas sagatavošanā. Jums tiks jautāts par personisko drošību ģimenē, darbavietā un sabiedriskās vietās.

Atbilstoši spēkā esošajai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanai CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus un tās pienākums ir  nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi:

Klātienes intervijas

Plānotais intervijas laiks, intervētāja vārds, uzvārds un tālruņa numurs ir norādīts vēstules otrajā pusē. Ja Jums ir jautājumi par intervijas norisi, lūdzu, zvaniet savam intervētājam uz vēstulē norādīto tālruņa numuru. 
Lūdzam paziņot intervētājam, ja ēkai, kurā atrodas Jūsu mājoklis, ir slēgtas ārdurvis, vai tai ir ārdurvju kods.

Intervētājs, ierodoties mājoklī, uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju.

Intervijas internetā

Ja esat saņēmis vēstuli ar aicinājumu aizpildīt aptaujas anketu internetā, to var izdarīt vietnē e.csb.gov.lv laika periodā no 2018. gada 3. septembra līdz 16. septembrim.

Autorizēties e-anketas aizpildīšanai lūdzam personu, kurai ir adresēta saņemtā vēstule, izmantojot internetbanku, e-identifikācijas karti vai e-parakstu.

Ja Jums nav iespējas aizpildīt aptaujas e-anketu paredzētajā laika periodā, ar Jums sazināsies CSP intervētājs pa telefonu vai klātienē Jūsu dzīvesvietas adresē.

E-anketas aizpildīšanas pamācība.

Ieteikt