Kardiovaskulāro un citu neinfekcijas slimību riska faktoru šķērsgriezuma pētījums

Ja esat saņēmis vēstuli, Jūs esat  izvēlēts/a ar nejaušas gadījuma izlases metodi. Jums tiks uzdoti jautājumi par asinsspiedienu, holesterīna līmeni, cukura līmeni asinīs, par iedzimtību, uztura paradumiem, fiziskajām aktivitātēm. Jums būs iespēja kādā no E. Gulbja laboratorijām bez maksas veikt  asins analīzi holesterīna un glikozes līmeņa noteikšanai, kā arī arteriālā asinsspiediena mērījumus. Pētījumā ir paredzēts veikt arī respondenta auguma un apkārtmēra mērījumus.

Atbilstoši spēkā esošajai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanai CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus un tās pienākums ir  nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi:

Klātienes intervijas

Plānotais intervijas laiks, intervētāja vārds, uzvārds un tālruņa numurs ir norādīts vēstules otrajā pusē. Ja Jums ir jautājumi par intervijas norisi, lūdzu, zvaniet savam intervētājam uz vēstulē norādīto tālruņa numuru. Lūdzam paziņot intervētājam, ja ēkai, kurā atrodas Jūsu mājoklis, ir slēgtas ārdurvis, vai tai ir ārdurvju kods.

Intervētājs, ierodoties mājoklī, uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju.

 

 


Latvijas iedzīvotāju kardiovaskulāro un citu neinfekcijas slimību riska faktoru šķērsgriezuma pētījums ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros. Pētījums notiek pēc Veselības ministrijas pasūtījuma ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Pētījumu organizē Latvijas Universitāte (LU) sadarbībā ar CSP un E. Gulbja laboratoriju (EGL).

logo_ES.png

 
Ieteikt