Baneris2019_ikt_0.jpg

Ja esat saņēmis vēstuli, Jūsu adrese aptaujai tika izvēlēta ar nejaušas gadījuma izlases metodi.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot, cik iedzīvotāju ikdienā izmanto internetu, kādiem nolūkiem, kādas ierīces un tehnoloģijas tiek izmantotas un kādas ir iedzīvotāju e-prasmes un iepirkšanās paradumi internetā.

Atbilstoši spēkā esošajai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanai CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus un tās pienākums ir  nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi:

Intervijas internetā

Uz intervijas jautājumiem no 2019. gada 21. janvāra līdz 25. februārim iespējams atbildēt izmantojot CSP Elektronisko datu vākšanas (EDV) sistēmu – e.csb.gov.lv, autorizējoties ar internetbanku, e-identifikācijas karti vai e-parakstu.

E-anketas aizpildīšanas pamācība.

Klātienes intervijas un telefonintervijas

No 2019. gada 1. marta līdz 5. jūnijam ar tiem respondentiem, kuri nebūs atbildējuši uz intervijas jautājumiem internetā, sazināsies CSP intervētājs, kurš pa tālruni vai klātienē respondenta deklarētajā adresē, veiks interviju.

Intervētājs, ierodoties mājoklī, uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju.

Ieteikt