IKT_Personas_2020_Baneris.JPG

Aptauja par interneta lietošanu 2020. gadā

Ja esat saņēmis vēstuli, Jūsu adrese aptaujai tika izvēlēta ar nejaušas gadījuma izlases metodi.

Atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus, un tās pienākums ir nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Intervijas internetā

Ja esat saņēmis vēstuli ar uzaicinājumu aizpildīt e-anketu, to var izdarīt vietnē e.csb.gov.lv no 20. janvāra līdz 10. februārim. Autorizēties e-anketas aizpildīšanai var, izmantojot internetbanku, e-identifikācijas karti vai e-parakstu.

E-anketu varēs aizpildīt vienā vai vairākās autorizācijas reizēs, un to būs iespējams aizpildīt latviešu, krievu vai angļu valodā.

E-anketas aizpildīšanas pamācība

Klātienes intervijas un telefonintervijas

Ja Jums līdz 10. februārim nav iespējas aizpildīt e-anketu, no 11. februāra līdz 8. jūnijam CSP intervētājs ar Jums sazināsies pa tālruni vai klātienē Jūsu dzīvesvietā. Intervētājs, ierodoties klātienē, uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi:

Ieteikt