IKT_Personas_2020_Baneris.JPG

Aptauja par interneta lietošanu 2020. gadā

Intervijas internetā

Ja esat saņēmis uzaicinājumu aizpildīt e-anketu, to var izdarīt vietnē e.csb.gov.lv  līdz 7. jūnijam. Autorizēties e-anketas aizpildīšanai var, izmantojot internetbanku, e-identifikācijas karti vai e-parakstu.

E-anketu varēs aizpildīt vienā vai vairākās autorizācijas reizēs, un to būs iespējams aizpildīt latviešu, krievu vai angļu valodā.

E-anketas aizpildīšanas pamācība

Telefonintervijas

Ja Jums nav iespējas aizpildīt e-anketu paredzētajā laikā, ar Jums sazināsies CSP intervētājs pa telefonu no 8. jūnija līdz 10. jūlijam.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi:

Klātienes intervijas

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Centrālā statistikas pārvalde (CSP) no 13. marta pārtrauca iedzīvotāju aptaujāšanu klātienē viņu mājvietās.

Turpināsies iedzīvotāju aptaujāšana pa telefonu.

Jūsu kontaktinformāciju CSP ieguva saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.30.2 apakšpunktu: "ņemot vērā Covid-19 izplatības ierobežošanai noteiktos pasākumus un lai nodrošinātu oficiālo statistiku par darbaspēku (darbaspēka apsekojums), ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC apsekojums), kā arī interneta lietošanu (IKT apsekojums), valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija", Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un Valsts ieņēmumu dienestam ir pienākums pēc Centrālās statistikas pārvaldes pieprasījuma sniegt to rīcībā esošo informāciju par fizisko personu kontakttālruņiem un e-pasta adresēm atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sagatavotajam fizisko personu apsekojumu izlašu sarakstam". 

Atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus, un tās pienākums ir nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

Ieteikt