Aptaujas_anketa_820x163_2019_0.jpg

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) aicina mājsaimniecības, kas iekļuvušas izlasē, piedalīties mājsaimniecību budžetu aptaujā, kurā jautās par pārtikas produktu patēriņu un mājsaimniecības izdevumiem patēriņa preču un pakalpojumu iegādei. Kā arī katrai mājsaimniecībai lūgs divas nedēļas pierakstīt visus izdevumus par iegādāto pārtiku un nepārtikas precēm CSP intervētāja izsniegtajā patēriņa izdevumu dienasgrāmatā.

Aptaujas intervijas notiks tikai klātienē. Plānotais intervijas laiks, intervētāja vārds, uzvārds un tālruņa numurs ir norādīts vēstules otrajā pusē. Ja Jums ir jautājumi par intervijas norisi, lūdzu, zvaniet savam intervētājam uz vēstulē norādīto tālruņa numuru. 
Lūdzam paziņot intervētājam, ja ēkai, kurā atrodas Jūsu mājoklis, ir slēgtas ārdurvis, vai tai ir ārdurvju kods.

Intervētājs, ierodoties mājoklī, uzrādīs CSP darbinieka apliecību ar fotogrāfiju.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi:

Katrā mājsaimniecībā ir plānotas divas intervētāja vizītes ar divu nedēļu intervālu − pirmajā apmeklējuma laikā notiks intervija, bet otrajā reizē intervētājs no mājsaimniecības saņems aizpildīto dienasgrāmatu par patēriņa izdevumiem.

Būsim pateicīgi par līdzdalību aptaujā, jo tā palīdzēs atspoguļot faktiskos mājsaimniecību patēriņa izdevumus Latvijā.

Atbilstoši spēkā esošajai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanai CSP ir tiesīga vākt un apstrādāt personu datus, un tās pienākums ir nodrošināt Jūsu sniegto datu aizsardzību un konfidencialitāti. Iegūtos datus publicēs tikai apkopotā veidā ekonomisko un sociālo parādību un procesu analīzei.

 

Ieteikt