Preses relīze

Par iekšzemes kopprodukta apjoma izmaiņām 2009. gada 4.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie sezonāli neizlīdzinātie dati* liecina, ka 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu iekšzemes kopprodukts (IKP) sarucis par 18.0%.

2009. gada ceturtajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2008. gada ceturto ceturksni IKP samazinājies par 16.9%.

Ražošanas aspekts

IKP lejupslīdi noteica apjomu kritumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 14.1%) – par 31.4%, transporta un sakaru nozarē (11.0%) – par 10.3%, apstrādes rūpniecībā (10.6%) – par 9.0% un būvniecībā (6.1%) – par 38.5%.

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2009. gada 4. ceturksnī
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

Mazumtirdzniecība

Transports un sakari

Apstrādes rūpniecība

Būvniecība


 

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2009.gada 4. ceturksnī
(NACE 1.1 red., salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)


 

Izlietojuma aspekts

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni


 

2009.gada 4.ceturksnī salīdzinājumā ar 2008.gada 4.ceturksni (faktiskajās cenās) privātajā galapatēriņā samazinājās izdevumi alkoholam un tabakai – par 9.3%, pārtikai – par 19.6%, transportam – par 37.1%, apģērbiem un apaviem – par 37.2%, restorāniem un viesnīcām – par 40.4%.

Salīdzināmajās cenās privātajā galapatēriņā turpinājās pirkumu apjomu samazināšanās. Valdības galapatēriņa izdevumi samazinājās par 14.3%, bet izdevumi bruto pamatkapitāla veidošanai – par 38.4%. Preču eksports (72.9% no kopējā eksporta) pieaudzis par 6.0%, bet pakalpojumu eksports krities par 28.5%. Savukārt preču importa apjomi (84.4% no kopējā importa) samazinājušies par 25.7%, bet pakalpojuma importa apjomi – par 33.8%.

2009.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu (faktiskajās cenās) privātajā galapatēriņā samazinājās izdevumi pārtikai – par 16%, alkoholam un tabakai – par 19%, transportam – par 25.1%, restorāniem un viesnīcām – par 43%, apģērbiem un apaviem – par 44.7%.

2009.gadā (salīdzināmajās cenās) privātajā galapatēriņā turpinājās pirkumu apjomu samazināšanās. Valdības galapatēriņa izdevumi saruka par 9.2%, bet izdevumi bruto pamatkapitāla veidošanai – par 37.7%. Preču eksports (66.2% no kopējā eksporta) krities par 12.0% un pakalpojumu eksports – par 17.4%. Savukārt preču importa apjomi (83.2% no kopējā importa) samazinājušies par 34.2%, bet pakalpojuma importa apjomi – par 34.2%.

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA IZMAIŅAS BALTIJAS VALSTĪS
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

* Sezonāli izlīdzinātie dati par IKP izmaiņām CSP datu bāzē tiks publicēti 12.03.2010.


Preses konferencē "Par iekšzemes kopprodukta izmaiņām 2009. gadā" demonstrētie materiāli. 

Sagatavojusi Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Elita Kalniņa
Tālr. 67366961

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi