Preses relīze

Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2010. gada janvārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gada janvārī, salīdzinot ar 2009.gada decembri, būvniecības izmaksas palielinājās vidēji par 2,5%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 9,0%, būvmateriālu cenas – par 1,2%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 0,1%.

2010.gada janvārī, salīdzinājumā ar 2009.gada janvāri, būvniecības izmaksas samazinājās vidēji par 10,1%. Resursu pamatgrupās visstraujāk saruka strādnieku darba samaksa – par 12,9%. Izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai samazinājās par 8,7%, būvmateriālu cenas – par 8,6%. Vislielākā pazeminošā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija izmaksu samazinājumam transporta objektu būvē, kā arī izglītības, veselības aprūpes un sporta ēku renovācijā un celtniecībā, kam ir lielākais īpatsvars būvdarbu apjomos 2009.gadā.

 

Būvniecības izmaksu pārmaiņas resursu pamatgrupās,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi 
 

 

2010.gada janvārī, līdzīgi kā iepriekšējos gados, ir aktualizēti būvniecības izmaksu indeksa aprēķinos lietotie svari – par tiem izmanto 2009. gadā saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoma sadalījumu pa būvobjektu grupām. Par bāzes cenām indeksa aprēķinos izmanto iepriekšējā gada decembra cenas.

 

Būvniecības resursu cenas sniedz ap 140 būvuzņēmumu un 35 tirdzniecības uzņēmumi. Būvuzņēmumi sniedz visu resursu cenas, savukārt tirdzniecības uzņēmumi tikai būvmateriālu cenas. Būvuzņēmumi - respondenti ir izvēlēti ar mērķa atlases palīdzību, izvēloties būvuzņēmumus ar lielāko pašu spēkiem izpildīto būvdarbu apjomu. Izlasē iekļautie būvuzņēmumi ir ar atšķirīgu specializāciju un pārstāv dažādus Latvijas reģionus. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses izlaidums par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2010.gada februārī tiks publicēts š.g. 30.martā.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
tālr. 67366813

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi