Preses relīze

Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2009. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, būvniecības izmaksas Latvijā samazinājās vidēji par 10,9%. Resursu pamatgrupās visvairāk saruka strādnieku darba samaksa – par 21,8%. Būvmateriālu cenas samazinājās par 7,5%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 1,6%.

2009.gada decembrī, salīdzinot ar novembri, būvniecības izmaksas samazinājās vidēji par 0,9%. Strādnieku darba samaksa saruka par 1,7%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 1,6%, būvmateriālu cenas – par 0,3%. Vislielākā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija izmaksu samazinājumam daudzdzīvokļu ēku celtniecībā un transporta objektu būvē.

2009.gada decembrī, salīdzinot ar 2008.gada decembri, būvniecības izmaksas samazinājās vidēji par 13,9%. Visstraujāk kritās strādnieku darba samaksa – par 26,1%. Būvmateriālu cenas saruka par 9,1%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 9,0%. Vislielākā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni gada laikā bija izmaksu kritumam transporta objektu būvē, kā arī rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā.

2009.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 3.ceturksnī, būvniecības izmaksas samazinājās vidēji par 2,6%. Strādnieku darba samaksa saruka par 5,3%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 2,1%, būvmateriālu cenas – par 1,5%. Vislielākā pazeminošā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni šajā periodā bija izmaksu samazinājumam transporta objektu būvē.

2009.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2008.gada 4.ceturksni, būvniecības izmaksas Latvijā samazinājās vidēji par 14,6%. Resursu pamatgrupās visvairāk saruka strādnieku darba samaksa – par 27,4%. Būvmateriālu cenas samazinājās par 9,7%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 7,4%.

 

 Būvniecības izmaksu dinamika resursu pamatgrupās,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

 

 

Datus par būvniecības resursu cenām sniedz 132 būvuzņēmumi un 29 tirdzniecības uzņēmumi. Būvuzņēmumi sniedz visu resursu cenas, savukārt tirdzniecības uzņēmumi – tikai būvmateriālu cenas. Būvuzņēmumi-respondenti ir izvēlēti ar mērķa atlases palīdzību, izvēloties būvuzņēmumus ar lielāko pašu spēkiem izpildīto būvdarbu apjomu. Izlasē iekļautie būvuzņēmumi ir ar atšķirīgu specializāciju un pārstāv dažādus Latvijas reģionus. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
tālr. 67366813

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi