Preses relīze

Par patēriņa cenu pārmaiņām 2009. gadā

Patēriņa cenas 2009.gadā samazinājušās par 1,2%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka patēriņa cenas 2009.gadā1) samazinājās par 1,2%, tai skaitā precēm – par 1,2%, bet pakalpojumiem - par 1,0%. 2008.gadā patēriņa cenas pieauga par 10,5%.

Patēriņa cenu pārmaiņu dinamika 2009.gadā
(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām 2009.gadā bija cenu kritumam pārtikai un bezalkoholiskiem dzērieniem, ar mājokļa uzturēšanu saistītām precēm un pakalpojumiem, apģērbam un apaviem, kā arī cenu pieaugumam alkoholiskiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, transportam un medicīnai.


Pārtikas preču un bezalkoholisko dzērienu vidējais cenu līmenis samazinājās par 6,3%. Straujākais cenu kritums reģistrēts svaigiem dārzeņiem – par 28,6%, kartupeļiem – par 39,5%, piena produktiem – par 11,0%, augļiem – par 11,7%, eļļai un taukvielām – par 11,4% un labības produktiem – par 9,5%. Lētāka kļuva arī gaļa un gaļas izstrādājumi – par 5,3% un maize – par 2,4%. Savukārt bezalkoholisko dzērienu cenas pieauga vidēji par 4,8%, īpaši sadārdzinājās tēja un kafija – vidēji par 9,3%. Dārgāki kļuva arī zivju konservi, saldumi un konservēti dārzeņi.

 


 

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās 2009.gadā

Mājokļa grupā nozīmīgākais cenu kritums bija energoresursiem: siltumenerģijai – par 23,2%, gāzei – par 18,4% un cietajam kurināmam – par 12,9%. Īres maksa samazinājās vidēji par 27,8%. Lētāki kļuva arī mājokļa uzturēšanas un remonta materiāli un pakalpojumi. Sakarā ar PVN izmaiņām dārgāka kļuva ūdens piegāde – par 16,4%, kanalizācijas pakalpojumi – par 17,9%, atkritumu savākšana – par 17,7% un elektroenerģija – par 4,6%.

Apģērbu un apavu grupā turpinājās cenu lejupslīde visos galvenajos segmentos: apģērbi kļuva lētāki vidēji par 8,2%, apavi – par 9,9%, audumi – par 5,5% un apģērbu aksesuāri – par 0,3%.


Lielākā ietekme uz cenu līmeņa kāpumu bija alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, kas gada laikā kļuva dārgāki attiecīgi par 12,6% un 28,7%. Cenu pieauguma pamatā bija gan PVN, gan akcīzes nodokļa paaugstināšana. Alkoholiskajiem dzērieniem straujākais cenu pieaugums bija stiprajiem dzērieniem – par 20,8%, savukārt alum – vismazākais – par 2,2%.

Cenu pieaugumu veselības grupā galvenokārt noteica izmaiņas veselības aprūpes finansēšanas kārtībā, kā arī nodokļu izmaiņas. Medikamentu un medicīnas preču vidējais cenu līmenis pieauga par 12,9%. Vidējā cenu līmeņa pieaugumu ietekmēja arī pacientu līdzmaksājumu palielināšana kompensējamiem medikamentiem. Ambulatorie pakalpojumi sadārdzinājās vidēji par 9,8%. Pacientu iemaksu pieaugumu daļēji kompensēja cenu samazināšanās maksas medicīnas pakalpojumiem. Stacionārie (slimnīcu) pakalpojumi gada laikā sadārdzinājās vairāk nekā divas reizes.

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI,
(% punkti)

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām transporta grupā bija cenu kāpumam degvielai par 20,4%. Dārgāki kļuva pasažieru pārvadājumu pakalpojumi: vilcienu un tramvaju biļešu cenas pieauga par 18,2%, sauszemes transporta – par 5,4%. Savukārt lētāka kļuva transporta līdzekļu iegāde – par 7,5%, rezerves daļas un piederumi – par 7,3%, personīgā transporta uzturēšanas un remonta pakalpojumi – par 16,0%.


No pārējām patēriņa grupām atzīmējama cenu samazināšanās ēdināšanas pakalpojumiem par 6,8%, TV, audio, video, datortehnikai – par 10,1%, apdrošināšanas pakalpojumiem – par 25,7%, mēbelēm – par 8,6%, telekomunikāciju pakalpojumiem – par 2,6%.

Gada laikā par 18,5% pieauga cenas kultūras pakalpojumiem, ko pamatā noteica kabeļtelevīzijas pakalpojumu sadārdzināšanās un PVN samazinātās likmes aizstāšana ar standarta likmi vairākiem kultūras pakalpojumiem. Dārgāki kļuva izglītības pakalpojumi – par 10,2%, laikraksti un periodiskie izdevumi – par 7,6, īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības preces – par 2,2%.

Administratīvi uzraugāmās un regulējamās cenas 2009.gadā pieauga par 2,2%. Administratīvi neregulējamo preču un pakalpojumu cenu vidējais līmenis samazinājās par 1,7%.

12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2), ir palielinājies par 3,5%. 2008. gadā šis rādītājs bija 15,4%.

 

 

Patēriņa cenu indekss un cenu pārmaiņas 2009.gadā pa mēnešiem

 


Cenu indekss
2005=100

Cenu pārmaiņas (procentos):

pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi

vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem

pret 2008.g. decembri

pret iepriekšējo mēnesi

I

141.2

9.8

14.9

2.2

2.2

II

142.7

9.6

14.3

3.3

1.1

III

143.1

8.2

13.5

3.5

0.2

IV

142.5

6.2

12.5

3.1

-0.4

V

141.8

4.7

11.4

2.6

-0.5

VI

141.0

3.4

10.2

2.1

-0.5

VII

140.2

2.5

9.1

1.4

-0.6

VIII

138.7

1.8

7.9

0.4

-1.0

IX

138.4

0.5

6.7

0.2

-0.2

X

138.2

-0.9

5.5

0.0

-0.2

XI

137.2

-1.2

4.5

-0.7

-0.7

XII

136.6

-1.2

3.5

-1.2

-0.5

 

Decembrī, salīdzinot ar novembri, patēriņa cenas samazinājās par 0,5% (gan precēm, gan pakalpojumiem vidējās cenas saruka par 0,5%). 2008.gada decembrī, salīdzinot ar 2008.gada novembri, patēriņa cenas arī kritās par 0,5%.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās 2009.gada decembrī, salīdzinot ar novembri

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām mēneša laikā bija cenu kritumam apaviem, apģērbam un degvielai, kā arī cenu kāpumam augļiem, pienam, sieram un olām.

Sezonas atlaižu un izpārdošanu ietekmē apaviem cenas samazinājās par 6,3%, bet apģērbam – par 2,8%.

Degvielas cenas saruka vidēji par 1,7%, tai skaitā benzīnam - par 1,6%, bet dīzeļdegvielai – par 2,3%.

Sezonas ietekmē par 5,4% pieauga augļu cenas, bet dārzeņi kļuva par 2,6% dārgāki. Pienam un piena produktiem cenas palielinājās par 0,8%, sieriem – par 0,9%, bet olām – par 4,3%, ko ietekmēja gan ražotāju cenu kāpums, gan dažādu akciju noslēgšanās.

Akciju ietekmē cenas samazinājās gaļai un gaļas izstrādājumiem, maizei un graudaugu izstrādājumiem, zivīm un zivju izstrādājumiem, tējai, kafijai, alum un vīniem, kā arī lētāki kļuva kartupeļi.

Lētāka kļuva mājokļa īres maksa brīvajā tirgū, mājokļa uzturēšana un remonts, mājsaimniecības aprūpes pakalpojumi, ar personīgo transportlīdzekļu ekspluatāciju saistītie pakalpojumi, ēdināšanas, viesnīcu un personīgās aprūpes iestāžu pakalpojumi, kā arī apdrošināšana.

Cenas kritās lietotām automašīnām, sadzīves tehnikai, īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības precēm, sporta un atpūtas piederumiem, mājsaimniecības tekstilizstrādājumiem, traukiem, mobilajiem telefoniem, TV, video, foto un datu apstrādes iekārtām. Akciju ietekmē lētākas kļuva personīgās aprūpes preces.

Noslēdzoties atlaidēm, dārgākas kļuva mēbeles, grīdsegumi un medikamenti. Sezonas ietekmē sadārdzinājās ziedi, kā arī tūrisma pakalpojumi.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

2009.gada decembrī salīdzinot ar:

2008.g. decembri

2009.g. novembri

Kopā

-1.2

-0.5

Pārtika

-6.3

0.3

Alkohols, tabaka

19.8

-0.3

Apģērbs, apavi

-8.2

-3.7

Mājoklis

-9.1

-0.4

Mājokļa iekārta

-3.2

-0.6

Veselība

16.6

0.4

Transports

3.0

-0.9

Sakari

-2.9

-0.2

Atpūta, kultūra

-0.1

0.1

Izglītība

10.2

0.0

Viesnīcas, restorāni

-6.5

-0.6

Pārējie

0.0

-1.2

Decembrī

Augļi

+0.07

Piens, siers, olas

+0.05

Ēdināšanas pakalpojumi

-0.03

Gaļa un gaļas izstrādājumi

-0.03

Personīgās aprūpes preces

-0.03

Degviela

-0.09

Apģērbs

-0.12

Apavi

-0.13

Gada laikā

Tabakas izstrādājumi

+0.92

Degviela

+0.87

Alkoholiskie dzērieni

+0.50

Farmaceitiskie produkti

+0.40

Apģērbs

-0.37

Piens, siers, olas

-0.41

Dārzeņi, kartupeļi

-0.44

Siltumenerģija

-0.86

 

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2010.gada janvārī tiks paziņota š.g. 8.februārī.

1) 2009.gada decembrī, salīdzinot ar 2008.gada decembri (gada inflācija)
2) Vidēji 2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gada vidējo līmeni (gada vidējā inflācija)

 

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Oskars Alksnis
Tālr. 67366865

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi