Preses relīze

Par energoresursu izmaksām 2007. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati par energobilanci liecina, ka 2007. gadā kopējās energoresursu (naftas produktu, cietā kurināmā, kurināmās koksnes, dabasgāzes, siltumenerģijas un elektroenerģijas) izmaksas bija 1830,4 milj. latu (bez pievienotās vērtības nodokļa), no tām:

  • transporta sektorā (iekļautas izmaksas par energoresursiem, kas tiek izmantotas visās transporta darbībās neatkarīgi no tautsaimniecības nozares, kā arī iedzīvotāju izmaksas par degvielu izlietošanu personīgajās automašīnās) – 824,6 milj. latu jeb 45% no kopējām energoresursu izmaksām;

  • pārveidošanas sektorā (iekļautas izmaksas par patērēto kurināmā apjomu elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai, kura tiek pārdota) – 178,5 milj. latu jeb 9,7% no kopējām energoresursu izmaksām;

  • rūpniecībā, tai skaitā būvniecībā – 190 milj. latu jeb 10,4% no kopējām energoresursu izmaksām;

  • komerciālajā un sabiedriskajā sektorā – 216,3 milj. latu jeb 11,8% no kopējām energoresursu izmaksām;

  • lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un medniecībā – 67,3 milj. latu jeb 3,7% no kopējām energoresursu izmaksām;

  • mājsaimniecībās – 295,6 milj. latu jeb 16,1% no kopējām energoresursu izmaksām.

Energoresursu izmaksas 2007. gadā veidoja 13,1% no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet to izmaksas uz vienu iedzīvotāju bija 802 lati, bet 2006. gadā – 648 lati.

2007. gadā kopējās energoresursu izmaksas bija par 18,7% lielākas nekā 2006. gadā. Energoresursu kopējās izmaksas ietekmē straujais cenu pieaugums. Lielākais energoresursu izmaksu pieaugums bija novērojams būvniecībā – par 30,2%. Pārveidošanas sektorā, lai gan energoresursu patēriņš salīdzinājumā ar 2006. gadu samazinājās par 5,4% (patēriņu ietekmē apkures sezonas ilgums) izmaksas palielinājās par 23,4%.

Energoresursu patēriņa un izmaksu izmaiņas 2007. gadā % pret 2006. gadu

Energoresursu patēriņa un izmaksu izmaiņas rūpniecībā

2007.g. % pret 2006.g.

Patēriņš

Izmaksas

Rūpniecība

-4,6

16,4

metālu ražošana

-0,52

21,25

ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

-25,01

-5,43

nemetālisko minerālu ražošana

6,22

21,36

transportlīdzekļu ražošana

6,81

29,16

gatavo metālizstrādājumu, citur neklasificētu mašīnu un iekārtu, biroja tehnikas un datoru, citur neklasificētu elektrisko mašīnu un aparātu, radio, televīzijas un sakaru iekārtu un aparatūras ražošana

-14,80

5,36

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

15,05

31,76

pārtikas produktu, dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošana

-12,23

9,98

celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana, izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-20,29

7,74

koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana

-8,25

19,12

tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana, kažokādu apstrāde un krāsošana, ādas un ādas izstrādājumu ražošana

-5,35

20,89

gumijas un plastmasas izstrādājumu; medicīnisko, precīzijas un optisko instrumentu, pulksteņu; mēbeļu un citur neklasificēta ražošana, otrreizējā pārstrāde

-0,43

15,12

Sašķidrinātās naftas gāzes kopējais patēriņš 2007. gadā salīdzinājumā ar 2006. gadu samazinājās, jo saruka tās apjomi transporta sektorā un mājsaimniecībās. Kopējais mazuta patēriņa samazinājums ir izskaidrojams ar patēriņa kritumu pārveidošanas sektorā, kur tas tiek aizvietots ar oglēm un kurināmo koksni. 

Atsevišķu energoresursu kopējā patēriņa un izmaksu izmaiņas


2007.g. % pret 2006.g.

Patēriņš

Izmaksas

Naftas produkti

8,0

17,1

no tiem:

   sašķidrinātā naftas gāze

-11,3

-2,1

   benzīns un aviācijas benzīns

8,4

20,0

   dīzeļdegviela un sadzīves krāšņu kurināmais

12,0

19,2

   mazuts (degvieleļļa)

-32,5

-37,6

Ogles

19,8

27,6

Dabasgāze

-3,5

24,2

Malka

-1,3

23,9

Koksnes atlikumi

-15,6

9,1

Kurināmās šķeldas

5,8

23,0

Koksnes briketes

7,1

28,9

Koksnes granulas

18,8

36,4

Siltumenerģija

-4,8

13,4

Elektroenerģija

4,8

22,0

Informācija apkopota par visiem ekonomiski aktīviem komersantiem, budžeta iestādēm, nodibinājumiem, biedrībām, fondiem, kas nodarbojas ar energoresursu ražošanu, importu, eksportu, patēriņu un realizāciju.

Sagatavojusi Vides un enerģētikas statistikas daļa
Tālr.67366768
Vera Kriško

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi