Preses relīze

Neformālas sarunas par ilgtspējīgas attīstības mērķiem

2019. gada 24. maijā Centrālās statistikas pārvaldes dažādu jomu eksperti piedalījās Latvijas platforma attīstības sabiedrībai (LAPAS) rīkotajās Ciparu brokastīs, lai kopā ar NVO pārvaldes, pašvaldību, privātā un akadēmiskā sektora un izglītības iestāžu pārstāvjiem runātu par nākamā perioda Nacionālā attīstības plāna indikatoriem Ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā.

Jaunais un neformālais sarunu formāts bija panākumu atslēga, lai veicinātu sarunas par datiem un klātesošie varētu uzzināt sev interesējošos jautājumus ne tikai par ilgtspējīgas attīstības mērķu mērīšanu, bet arī par CSP darbu kopumā. Ciparu brokastis bija izdevība CSP iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti no klātesošajiem, un uzdotie jautājumi lika pārdomāt iespējas papildu datu nodrošināšanai.

CSP ir gandarīta, ka kvalitatīvus datus par vērtību uzskata dažādu jomu un organizāciju pārstāvji un tiem ir interese pilnveidot savas zināšanas un prasmes datu izmantošanā. Lielāka izpratne par datiem mudina tos aizvien vairāk izmantot lēmumu pieņemšanā.

CSP saka paldies LAPAS par aicinājumu un CSP ekspertiem Baibai Zukulai, Anitai Švarckopfai, Dacei Krievkalnei, Ditai Zemītei, Lienei Āboliņai, Līgai Meļko par atbalstu tematisko grupu diskusijās!

Publicēšanas datums
Ieteikt