Preses relīze

CSP uzsāk iedzīvotāju aptaujas par migrāciju otro kārtu

Pirmdien, 1. oktobrī Centrālā statistikas pārvalde (CSP) uzsāks iedzīvotāju aptaujas par migrāciju otro kārtu. Aptaujas mērķis ir pārbaudīt, cik precīzi līdz šim ir novērtētas ilgtermiņa migrācijas plūsmas. Aptaujas pirmā kārta norisinājās 2017. gada nogalē un 2018. gada sākumā.

Otrajā kārtā tiks apsekoti tie paši mājokļi, kas pirmajā, lai konstatētu personas dzīvesvietas izmaiņas -  dzīvo joprojām tajā pašā mājoklī, ir pārcēlušie uz citu dzīvesvietu Latvijā vai ārzemēs, ieradušās no ārvalstīm vai citas dzīvesvietas Latvijā.

Aptaujā tiks izvaicāti iedzīvotāji 18 952 mājsaimniecībās visā Latvijā, kuras tika izvēlētas ar nejaušas gadījuma izlases metodi. Izlasē iekļautajām mājsaimniecībām ir nosūtīta CSP vēstule ar informāciju par šo aptauju. No 1. oktobra līdz 15. oktobrim respondenti varēs aizpildīt aptaujas anketu tiešsaistē CSP elektroniskās datu vākšanas sistēmā https://e.csb.gov.lv. Aptaujas aizpildīšana aizņems aptuveni piecas minūtes.

Ja anketa netiks aizpildīta elektroniski, no 16. oktobra līdz 15. decembrim CSP intervētājs izvaicās respondentu telefonintervijā vai klātienē.

Tā kā 2021. gada tautas skaitīšana tiks veikta, izmantojot tikai administratīvos datu avotus, nebūs iespējams iegūt vairākus datu lietotājiem svarīgus rādītājus, kas nav atrodami reģistros. Tādēļ otrajā aptaujas kārtā par migrāciju iekļauti jautājumi arī par ārvalstīs iegūto augstāko izglītību. Tāpat kā pirmajā aptaujas kārtā, īpaša vērība tiks pievērsta Valkas novada un pilsētas iedzīvotāju aptaujai, uzdodot jautājumus par nodarbinātības valsti, ar mērķi novērtēt pārrobežu migrāciju.

Aptaujas rezultātus plānots publicēt 2019. gada 2. ceturksnī.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989 , 67366621, 27880666

 

Papildu informācija par datiem:
Sigita Šulca
Iedzīvotāju statistikas daļa
E-pasts: Sigita.Sulca@csb.gov.lv
Tālr.: 67366806

Publicēšanas datums
Ieteikt