Preses relīze

CSP uzņem Krievijas ārējās tirdzniecības statistikas ekspertus

11.-13.septembrī CSP notiek Latvijas un Krievijas ārējās tirdzniecības statistikas ekspertu divpusējās konsultācijas ar mērķi apspriest Latvijas un Krievijas ārējās tirdzniecības statistikas uzskaites metodoloģiju un analizēt iemeslus starpībai ārējās tirdzniecības statistikas datos.

Sanāksmēs piedalās arī Latvijas Muitas pārvaldes un Krievijas Muitas pārvaldes pārstāvji.

Vizītes noslēgumā puses vienosies par turpmāko sadarbību informācijas apmaiņas un savstarpējās ārējās tirdzniecības statistikas datu salīdzināšanas jautājumos.

Kopbilde ar CSP un Krievijas statistikas biroja ārējās tirdzniecības statistikas ekspertiem

 

Publicēšanas datums
Ieteikt