Preses relīze

Latviešu valodā mājās runā 62% Latvijas iedzīvotāju, visvairāk – Vidzemē un Lubānas novadā

Mājās visvairāk izmantotā ir latviešu valoda, kuru lieto 62,1% iedzīvotāju, liecina Centrālās statistikas pārvaldes veiktās 2011.gada tautas skaitīšanas dati. Otrā populārākā mājās lietotā valoda ir krievu, kurā runā 37,2% iedzīvotāju. 0,7% iedzīvotāju mājās runā citās valodās, piemēram, baltkrievu, ukraiņu, poļu, lietuviešu u.c.

Salīdzinot Latvijas reģionus, redzams, ka Vidzemes reģionā 91,2% iedzīvotāju runā latviešu valodā, Kurzemē – 79,7%, Zemgalē – 76,0% un Pierīgā – 73,5% iedzīvotāju. Savukārt Latgalē (60,3%) un Rīgā (55,8%) mājās galvenokārt runā krievu valodā.

Lubānas novads valodas lietojuma ziņā ir vislatviskākais, jo mājās 99,4% iedzīvotāju runā latviešu valodā, un tikai 0,5% runā krieviski, bet 0,1% – citās valodās. Zilupes novadā visbiežāk mājās runā krievu valodā – 92,1% iedzīvotāju, latviski runā 7,7%, bet citās valodās – 0,2%. Lietuviešu valodā visvairāk salīdzinājumā ar citām pilsētām un novadiem – 4,1% iedzīvotāju – runā Priekules novadā, kas atrodas pie pašas Lietuvas robežas. Mājās pārsvarā lietotās valodas Latvijas reģionos attēlo diagramma.

Mājās pārsvarā lietotās valodas reģionos (tūkst. cilv.)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Latviešu valodas paveidu – latgaliešu valodu – ikdienā lieto 8,8% iedzīvotāju. Visvairāk latgaliešu valodu reģionos ikdienā lieto Latgalē – 35,5% Latgales iedzīvotāju, bet novados virs 80% iedzīvotāju ikdienā latgaliski runā Ciblas (87,5%), Baltinavas (85,8%), Kārsavas (84,2%) un Vārkavas (82,9%) novadā. Vismazāk latgaliski runā Kurzemē – tikai 1,5% iedzīvotāju, kā arī Rīgā, Pierīgā, Vidzemē un Zemgalē – 4,2-5% iedzīvotāju.

26.septembrī jau desmito reizi tiek svinēta Eiropas valodu diena. Eiropas valodu diena aicina pievērst sabiedrības uzmanību valodu daudzveidībai, novērtēt savas dzimtās valodas nozīmi un apzināties, cik būtiski ir mācīties valodas visa mūža garumā.

 

Papildu informācija:
Pēteris Veģis,
Sociālās statistikas departaments
tālr. 67366771

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi