Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2011.gada novembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada novembrī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 419.3 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2005=100)

2011.gada novembrī, salīdzinot ar 2011. gada oktobri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 0.9%, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 3.2% un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 0.8%, bet samazinājums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 1.6%.

2011.gada novembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada novembri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 8.5%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 18.2%, apstrādes rūpniecībā – par 12.1%, bet samazinājums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 3%. Apstrādes rūpniecības pieaugumu galvenokārt ietekmēja divas no lielākajām apakšnozarēm: kokapstrāde un metālapstrāde.

Lielākais rūpniecības produkcijas izlaides pieaugums apstrādes rūpniecībā bija automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā– par 78.9%, elektrisko iekārtu ražošanā – par 51.1% un gatavo metālizstrādājumu ražošanā – par 36.5%. Savukārt, lielākais samazinājums bija metālu ražošanā – par 20.1%, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 9.4%, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 8.6%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(salīdzināmās cenās)

 

2011 I –XI % pret

2010 I-XI

(kalendāri izlīdzināts)

2011 XI % pret

2011 X

(sezonāli izlīdzināts)

2010 XI

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

9.4

0.9

8.5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

6.0

0.8

18.2

Apstrādes rūpniecība

11.7

3.2

12.1

Pārtikas produktu ražošana

1.0

1.0

1.9

Tekstilizstrādājumu ražošana

2.3

3.9

9.2

Apģērbu ražošana

31.8

11.6

15.6

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

12.0

0.6

15.2

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-9.1

52.0

5.8

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

15.1

19.6

30.4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

23.6

14.7

27.5

Metālu ražošana

1.2

-7.5

-20.1

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

35.6

10.2

36.5

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

14.6

10.5

12.0

Elektrisko iekārtu ražošana

46.2

-2.8

51.1

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

60.0

-2.0

78.9

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

23.4

-1.9

-0.9

Mēbeļu ražošana

5.3

4.3

-1.4

Elektroenerģija un gāzes apgāde

3.2

-1.6

-3.0

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366830
Irēna Bekmane

1Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi